Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                     No: 5

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ekim 2009 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/752) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2009)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/753) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2009)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/754) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2009)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/755) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2009)

                                                                                                               

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

            1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşları ile çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

            2.- Demokratik Toplum Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van İlinde İran sınırında yaşanan ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

            3.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)