Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 49

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Aralık 2009 Perşembe

 

Raporlar

 

               1.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/551) (2/550) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 24.12.2009) (GÜNDEME)

               2.- 28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası  Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/736) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 24.12.2009) (GÜNDEME)

 

Gelen Kağıt 49'a Ek