Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 48

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Aralık 2009 Salı

 

Teklif

            1.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/551) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, akaryakıtın vergilendirilmesine ve vergi politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10646) 

2.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, vergi muafiyeti tanınan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10648) 

3.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Datça’daki bir Hazine arazisi üzerindeki bazı tasarruflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10649) 

4.-  Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, IMF’den alınan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10652) 

5.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Alevi çalıştaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10653) 

6.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10657) 

7.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir projeden yararlanan çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10662) 

8.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, zorunlu göçe ve köye dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10670)

9.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bir sınır ihlali olayına güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10671) 

10.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Emniyet Teşkilatına yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10672) 

11.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10673) 

12.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kağızman’da meslek yüksek okulu öğrencilerinin taciz edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10674) 

13.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10675) 

14.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10676) 

15.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Tuzla’daki bir araziye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10677) 

16.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerel yönetimlerin vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10679) 

17.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, yapılmayan KEY ödemelerine ilişkin Devlet  Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10680) 

18.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, eğitim uzmanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10682) 

19.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Iğdır’daki bir okulun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10683) 

20.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki okuma yazma bilmeyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10684) 

21.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kafkas Üniversitesindeki yeni değerlendirme sisteminden mağdur olan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10685) 

22.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit bir öğretmenin adının bir okula verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10687) 

23.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Ankara’da H1N1 virüsünden dolayı hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10689) 

24.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir hastanedeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10690) 

25.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10691) 

26.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarım ürünleri ithalatına ve fındık tarımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10692) 

27.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, transgenik ürünlerle ilgili düzenleme ve uygulamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10693) 

28.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kanola bitkisi ve yağına yönelik bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10694) 

29.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10695) 

30.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, transgenik tarım ürünleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10696) 

31.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bazı yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10697) 

32.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10698) 

33.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Borçka-Hopa yolunun onarım ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10699) 

34.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10700) 

35.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, erişme kontrollü karayolu ve bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10701) 

36.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Ahmetli-Gölmarmara yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10702)