Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  47

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Aralık 2009 Pazartesi

 

Teklif

 

            1.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/550) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2009)

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 451) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 452) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti İle Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı: 453) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/765) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnafın kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

2.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

3.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus sahil bandındaki tesislerin tahsislerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

4.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, gelirlerinin azalması sonucu personeline ödeme yapmakta güçlük çeken belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

5.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, akaryakıt ödeneği bulunmayan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

6.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

7.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

8.-    Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’daki yeni devlet hastanesinin hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

9.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Dersim olaylarından sonra ilden götürülen çocukların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11336) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

2.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, gazetecilerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11337) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

3.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail Büyükelçisinin Karadeniz’deki temaslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11338) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

4.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, oyuncak piyasasının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11339) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ’nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11340) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

6.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, özelleştirmelere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11341) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

7.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir Amerikan güvenlik şirketinin Türkiye’yi ilgilendiren ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11342) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

8.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, SGK’nın ilaç fiyat indirimlerini erken uygulamaya koymasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11343) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

9.-  Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11344) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

10.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kişisel bilgilerinin elektronik ortamda SGK’ya aktarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11345) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

11.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, YÖK’le ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11346) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

12.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, hukuk fakültelerinde bazı anabilim dallarının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11347) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

13.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, tütün sektöründeki duruma ve TEKEL işçilerinin akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11348) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

14.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, konut kredi geri ödemesini yapamayanların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11349) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

15.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, TEKEL’in özelleştirilmesinin ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11350) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

16.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, boru hatlarıyla transit taşımacılık yapan firmalara ve bir grubun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11351) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

17.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, RTÜK üyelerine soruşturma izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11352) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

18.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11353) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

19.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve hizmet ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11354) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

20.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TOKİ’nin İstanbul’daki faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11355) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

21.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum kapalı cezaevinde adli ve siyasi tutukluların aynı koğuşa konulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11356) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

22.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, adliyelerde nöbet tutan personele nöbet ücreti ödenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11357) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

23.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik nedenlerden dolayı haklarında ceza davası bulunan esnafa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11358) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

24.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, adli para cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11359) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

25.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11360) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

26.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kadastro çalışmalarında hak mağduriyeti oluştuğu iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11361) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

27.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11362) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

28.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Türkiye İş Kurumunun Burdur’daki projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11363) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

29.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, trafik kazalarında yaralanan kişilerin giderlerinin karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11364) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

30.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’nın elektronik ortamda kişisel verileri toplamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11365) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

31.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Türkiye İş Kurumunun Isparta’daki projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11366) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

32.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11367) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/12/2009)

33.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ulubat Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11368) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

34.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mısır ithalatına ve nişasta bazlı şeker piyasasına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/11369) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

35.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kullanılmış makine ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/11370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

36.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, komşu ülkelerle yapılan ikili ticaret anlaşmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/11371) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

37.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ Gençlik Merkezi Tesislerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11372) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

38.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Futbol Federasyonuna bağışlanan bir araziye ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11373) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

39.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer Spor Kompleksinin tamamlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11374) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

40.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEİAŞ’ın özelleştirileceği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11375) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

41.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı linyit işletmelerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11376) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

42.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11377) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

43.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TKİ’nin kömür alım ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11378) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

44.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11379) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

45.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı linyit işletmelerine personel alımıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11380) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

46.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Rusya ve İran’a doğalgaz ödemelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11381) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

47.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polisin durdurulan ve tutulan kişilere vermesi gereken belgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11382) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

48.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11383) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

49.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11384) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

50.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bazı boş yapıların durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11385) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

51.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir köy yolunun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11386) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

52.-   Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Çamlıyayla ilçesindeki yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11387) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

53.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kayseri’de kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11388) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

54.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ çevre yolunda bazı kamyonlara ceza yazıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11389) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

55.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’da tamamlanmayan kapalı pazar yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11390) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

56.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir sanığın telefon görüşmesi kaydının deşifresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11391) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

57.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11392) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

58.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ak Parti Doğanhisar İlçe Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11393) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

59.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

60.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki gösterilere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

61.-   Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Diyarbakır’daki bir toplumsal olaya yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11396) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

62.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Taksim Polis Merkeziyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11397) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

63.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul kara surlarının aydınlatılması projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11398) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

64.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çorlu’daki evlerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11399) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

65.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, defineciliğin cezalandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11400) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

66.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Çal Dağı ve çevresindeki arkeolojik alanların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11401) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

67.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ulubat ve Gölyazı’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11402) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

68.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, fazla çalışmalar konusundaki bir düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11403) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

69.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gelir uzmanlığına yapılacak atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11404) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

70.-   Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, çiftçilerin sulamada kullandıkları elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11405) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

71.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11406) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

72.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, özürlülerin eğitimlerindeki bir düzenleme değişikliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11407) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

73.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, elektrik faturasını ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11408) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

74.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, selden etkilenen bazı belediyelere aktarılacak ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11409) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

75.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Keles’teki elektrik dağıtım hatlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11410) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

76.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ÖSYM sınavlarının güvenilirliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11411) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

77.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lisans ve lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11412) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

78.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Dış İlişkiler Genel Müdürü ve beraberindeki heyetin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11413) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

79.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11414) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

80.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, boş yönetici kadrolarının duyurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11415) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

81.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de yapılan müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan adayların ödeneklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11416) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

82.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, alım yoluyla gördürülen hizmetlerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11417) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

83.-   Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11418) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

84.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, ilaçların raf ömrünün uzatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11419) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

85.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, trafik kazalarında yaralanan sürücülerin giderlerinin karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11420) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

86.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11421) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

87.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, HIV virüsüne karşı alınan tedbirlerin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11422) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

88.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Şanlıurfa’da hastanede verilen kanla AIDS’e yakalanan bir çocuğun ve ailesinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11423) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

89.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11424) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

90.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11425) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

91.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki diyabet uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11426) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

92.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Patent Enstitüsüyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11427) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

93.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOBB gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11428) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

94.-   Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu’nun, Edirne’de bazı alıcıların çiftçileri mağdur etmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11429) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

95.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendisi ve veteriner istihdamına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11430) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

96.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11431) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

97.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, tütün sektöründeki duruma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11432) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

98.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, arazi toplulaştırmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11433) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

99.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, rekolte düşüklüğü nedeniyle gelirleri düşen çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11434) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

100.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, çiftçilere yönelik destek ve teşvik uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11435) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

101.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, icralık olan esnafın durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11436) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

102.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta arıcılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11437) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

103.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Hayrabolu ve Malkara bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11438) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

104.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11439) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

105.-      Ardahan’ın, Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Yedisu yolunun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11440) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

106.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gümrük Müsteşarlığında sendika yöneticilerinin tayinlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11441) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

107.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Fırat ve Dicle nehirlerinin idaresine yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/11442) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2009)

108.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, terör eylemlerine katılan çocuklar hakkında koruma tedbirleri uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11443) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/12/2009)

109.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ Çanakkale Şehitliğinin düzenlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11444) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2009)

110.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 90. yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan bisiklet turunda kullanılan bisikletlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11445) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)