Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 46

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Aralık 2009 Cumartesi

 

 

Tasarı

 

            1.- Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/788) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2009)

 

Teklif

 

            1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/549) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2009)

 

Rapor

 

         1.- Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 19.12.2009) (GÜNDEME)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Van eski Cumhuriyet Savcısının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9266)

2.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köprü ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9290)

3.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı kamu görevlileri hakkında açılan bir soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9670)

4.-  Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, bir gazeteye yönelik yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9927)

5.-  Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Ergenekon Davasındaki yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9947)

6.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir gazetenin yasa dışı dinlendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9948)

7.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, ateşli silah kullanılan şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10410)                                                         

8.-  Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’de gümrük kapılarındaki tır kuyruklarına ve sel sonrası tarım arazilerinin temizlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10414)                                                         

9.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10415)                                                         

10.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, ülkemizde kaçak olarak bulunan Ermeni ve Azerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10417)                                                          

11.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10424)                                                          

12.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10426)                                                          

13.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, asker alma konusundaki bir konuşmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10432)                                                          

14.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı ekonomik verilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10434)                                                         

15.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10435)                                                         

16.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış kaynak ve yabancı yatırım potansiyeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10436)                                                         

17.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10439)                                                         

18.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’n, toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10444)                                                         

19.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, terör olaylarında yaralanan ve hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10445)                                                         

20.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10446)                                                         

21.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Taksim’deki IMF protestosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10447)                                                         

22.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, İstanbul’daki bina stokuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10448)                                                         

23.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10449)                                                         

24.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın şirketlerinin aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10450)                                                         

25.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir mahallenin okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10454)                                                          

26.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğretmenlerin eş durumu atamalarındaki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10455)                                                         

27.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğretmen açığına ve bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10456)                                                         

28.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10457)                                                         

29.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10458)                                                         

30.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir okulun öğretmen ve laboratuar ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10459)                                                          

31.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, zorunlu eğitimin kademelendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10460)                                                         

32.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, bölümsüz üniversite modeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10461)                                                         

33.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Toplum Yararına Çalışma Programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10462)                                                         

34.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gazi ve şehit yakınlarına yapılan ödemeler ile terör zararlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10463)                                                         

35.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10464)                                                          

36.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, çelik yelek tedarikine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10465)                                                         

37.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir mahallenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10466)                                                         

38.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Kozdağı Devlet Hastanesi acil servisinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10467)                                                         

39.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, lisans tamamlama programlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10468)                                                         

40.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kızamıkçık aşısı uygulamasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10469)                                                          

41.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kayıp çocuklarla ilgili açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10472)                                                         

42.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10473)                                                         

43.-   Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Samsun’daki kızamıkçık aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10474)                                                         

44.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bazı ilaçların raporlamasına ve reçetelenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10477)                                                         

45.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, pamuk primlerine ve ham pamuktaki KDV oranına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10479)                                                          

46.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün üretimi ile ithalat ve ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10480)                                                         

47.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün alımına ve alternatif ürün uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10481)                                                         

48.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10482)                                                         

49.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın tarım sektöründe kamu yatırımlarındaki payına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10483)                                                         

50.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, havuç üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10484)                                                          

51.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10485)                                                          

52.-   Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, bal üretim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10486)                                                         

53.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, helal gıda pazarına ve buğday ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10487)                                                         

54.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ceviz üretimi ve ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10488)                                                         

55.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Çorlu-Tekirdağ yolunun bir kesimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10489)                                                          

56.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10490)                                                          

57.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, E-80 karayolunun Çankırı kesimindeki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10492)                                                         

58.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10494)                                                         

59.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, deniz taşımacılığındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10495)                                                         

60.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10497)                                                         

61.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10498)                                                         

62.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10502)                                                          

63.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10504)                                                          

64.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, açık öğretimde tek ders sınav hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10507)                                                         

65.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da borcundan dolayı elektriği kesilecek köylerin su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10510)                                                         

66.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ABD’de Musevi kuruluşların temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi(7/10511)                                                         

67.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta belediyeye devredilen kapalı spor salonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10512)                                                         

68.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye-Ermenistan milli maçına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10513)                                                         

69.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, varlık barışı uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10514)                                                         

70.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, et fiyatlarının yükselmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10515)                                                         

71.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir toplantıda dağıtılan kitapçıktaki haritaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10518)                                                         

72.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı derneklerin araçlarının resmi plaka kullanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10520)                                                         

73.-   İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, bölücü terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye gelişine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10521)                                                         

74.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, aftan yararlanan Polis Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10522)                                                          

75.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir vakfa vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10524)                 

76.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10538)                

77.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir şirketin çalışanlarını mağdur etmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10541)                                                          

78.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10542)                                                         

79.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik krizin etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10551)                                                         

80.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik krizin bazı etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10552)                                                         

81.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, KKTC’nin tanınması konusunda Rus temsilcilerle görüşme iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10554)                                                         

82.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Ermenistan’la ilişkiler kapsamında kurulacak komisyona ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10555)                                                         

83.-   Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10556)                                                          

84.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da İran sınırında meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10562)                                                         

85.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Çaldıran’da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10563)                                                         

86.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelerin toplu taşım aracı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10564)                                                         

87.-   Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bölücü terör örgütü üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10565)

88.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı derneklerin taşınmaz tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10566)                                                         

89.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, belediyelere yapılan devlet yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10567)                                                         

90.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir belediye yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10568)                                                         

91.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir belediyedeki soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10569)                                                         

92.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köydeki yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10570)                                                         

93.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10571)                                                         

94.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün içinden geçen yolun köy dışına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10572)                                                          

95.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karaman’da yapılmayan yatırım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10573)                                                         

96.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyde kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10574)                                                         

97.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer Deresindeki kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10575)                                                         

98.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bazı ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10577)                                                          

99.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki uyuşturucu bağımlısı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10578)                                                         

100.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir kişinin ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10579)                                                         

101.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğlence vergisi oranlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10580)                                                         

102.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki bazı evlere su verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10581)                                                         

103.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir fabrikanın çalıştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10582)                                                         

104.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, iki okul polisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10583)                                                         

105.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir köyün kanalizasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10584)                                                         

106.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, illerdeki protokol listesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10585)                                                          

107.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10589)                                                         

108.-      Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, vergi yüküne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10592)                                                         

109.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, idari ceza gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10593)                                                         

110.-      Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10594)                                                          

111.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, vergi politikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10595)                                                         

112.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ders kitaplarına ve kırtasiye giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10596)                                                         

113.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı derslerin seçmeli hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10597)                                                         

114.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10598)                                                         

115.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da eğitimle ilgili bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10599)                                                         

116.-      Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, okulların bakım, onarım ve tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10600)                                                         

117.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Roma Hukukunun anabilim statüsünden kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10601)                                                         

118.-      Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, üniversite harçlarındaki artışlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10602)                                                          

119.-      Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, okullarda sıcak yemek verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10603)                                                         

120.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, toplum yararına çalışma programları kapsamındaki istihdama ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10604)                                                         

121.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, üniversitelerdeki boş kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10605)                                                         

122.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10606)                                                          

123.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı kent merkezindeki yeni lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10607)                                                         

124.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’ın köylerinde yapımına başlanan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10608)                                                         

125.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bazı eğitim kurumları yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10610)                                                         

126.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesine ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10611)                                                         

127.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bazı derslerin seçmeli yapılması ve ders saatlerinin azaltılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10612)                                                         

128.-      Antalya Milletvekili Atila Emek’in, bir okulda yapılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10613)                                                          

129.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki öğrenci yurdu ve öğretmenevi ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10614)                                                         

130.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, insansız hava aracı projesiyle ilgili basında çıkan iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10615)                                                         

131.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, uzman erbaşların yaş haddi sorununa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10616)                                                         

132.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, insansız uçak alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10618)                                                         

133.-      İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, bir okuldaki domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10621)                                                         

134.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, afet planı eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10622)                                                         

135.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki yeni sağlık kuruluşları ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10625)                                                         

136.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Gümrü-Nahcivan demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10634)                                                          

137.-      Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki bir yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10635)                                                         

138.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, internetteki bir klibe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10636)                                                         

139.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İzmir-İstanbul otoyolu projesinde Bursa’nın yerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10637)                                                         

140.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Eskişehir Gar Geçişi Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10638)                                                          

141.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10639)                                                         

142.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ruhsatsız kümeslere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10641)                                                         

143.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çorlu’daki bir spor sahasının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10643)