Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 45

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Aralık 2009 Cuma

 

 

Tasarılar

 

         1.- Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/786) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2009)

            2.- Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı (1/787) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2009)

 

                                                         Teklifler

                

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Tebligat Kanunu ile Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/546) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

            2.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/547) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2009)

            3.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/548) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2009)

 

Tezkereler

 

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1028) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1029) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1030) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

4.- Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1031) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)