Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 43

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Aralık 2009 Çarşamba

 

Rapor

 

        1.- Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma tarihi: 16.12.2009 (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ABD’li bir görevlinin ilaç politikasıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğuna yönelik habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

2.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, burs ve öğrenim kredileri ile ücretsiz barınmaya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1662) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

3.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

4.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli-Elazığ karayolunun güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1664) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamudaki işçi kadrolarına öncelikli atanma konusundaki karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11248) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

2.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ÖSYM’nin PMYO sınavını iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11249) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

3.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, tedavi katılım payı uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11250) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

4.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur’un, engellilere yönelik hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11251) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

5.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, özürlülerin istihdamına ve özürlülerle ilgili yasalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11252) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

6.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, yabancı bir ülkede domuz gribi aşısı yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11253) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

7.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eczanelerin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11254) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

8.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, iş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11255) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

9.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, enerji dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11256) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

10.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Gagauz Türklerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11257) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

11.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, bir askeri tatbikata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11258) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

12.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, erişimi yasaklanan bir internet sitesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11259) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

13.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, terör örgütü başının ve mensuplarının AİHM’ye yaptıkları başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11260) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

14.-   Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11261) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

15.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, DSİ’deki sendikal baskı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11262) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

16.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankası yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11263) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

17.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TMSF’ye devredilen bankalara ve TMSF’nin faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11264) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

18.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni teşvik uygulamalarının tanıtımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11265) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

19.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankasındaki personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11266) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

20.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, cemaat vakıflarının taşınmazlarına ve yeni kurulan vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11267) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

21.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11268) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

22.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin reyting ölçümü ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11269) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

23.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11270) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

24.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kamudaki özürlü istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11271) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

25.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, SHÇEK çocuk yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11272) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

26.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11273) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

27.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İsviçre’deki minare referandumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11274) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

28.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, sığınma talebinde bulunan bir İranlıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11275) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

29.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Borçka-Muratlı sınır kapısının açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11276) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

30.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2009)

31.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da bazı mahallelerde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2009)

32.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, polis alımına ve Emniyet Teşkilatının bazı ihtiyaçlarının karşılanma şekline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11279) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

33.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’da konut önlerine park edilen araçlardan ücret alınması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11280) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

34.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11281) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

35.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11282) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

36.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, haklarında terör suçlarından dolayı tutuklama ve yakalama kararı bulunanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11283) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

37.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Düzce Valisi hakkındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11284) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

38.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, MKE’nin tabanca ithaline ve bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11285) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

39.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11286) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

40.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, İstanbul’daki bir silahlı çatışmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11287) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

41.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, şüpheli olduğu iddia edilen asker ölümlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11288) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

42.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Çatalzeytin’de yaşanan sel felaketi sonrası su şebekelerinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11289) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

43.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, terör örgütü yandaşlarının gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11290) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

44.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin ilişkili olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11291) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

45.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11292) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

46.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11293) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

47.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11294) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

48.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11295) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

49.-   Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas Kongre Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11296) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

50.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Topkapı Sarayı arsasındaki bazı yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11297) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

51.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özelleştirilme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11298) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

52.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11299) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

53.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, KEY ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11300) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

54.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11301) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

55.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11302) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

56.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11303) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

57.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, müfettişlik mülakatlarının yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11304) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

58.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir eğitim kampanyasının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11305) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

59.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11306) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

60.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, otopark olarak kiralanan okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11307) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

61.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İbrahim Müteferrika Matbaacılık Meslek Lisesinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11308) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

62.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, diyabetli çocukların eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11309) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

63.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11310) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

64.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İLKSAN kesintilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11311) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

65.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’da görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11312) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

66.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11313) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

67.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kirlilikten etkilenen deniz ürünlerinin insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11314) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

68.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11315) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

69.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, H1N1 aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11316) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

70.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, küçük eczanelerin kapanacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11317) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

71.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11318) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

72.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, diyabet hemşiresi açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11319) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

73.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, GDO’lu ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11320) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

74.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki illerin bir destekleme kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11321) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

75.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmelikten önce kontrol belgesi alan ürün ve firmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11322) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

76.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt ilçesinin fındık ekim alanı kapsamına alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11323) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

77.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11324) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

78.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11325) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

79.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11326) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

80.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bir yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11327) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

81.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka PTT Müdürlüğü hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11328) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

82.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı beldelerdeki PTT şubelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11329) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

83.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, hızlı tren hattının bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11330) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)

84.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, nikah kıyan din görevlilerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11331) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2009)

85.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, sosyal güvenlik destek primi kesintisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11332) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

86.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şeker ithalat ve ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11333) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2009)

87.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, el konulan ÇEAŞ ve Kepez elektrik şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11334) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2009)

88.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, su politikasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/11335) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2009)