Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 42

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Aralık 2009 Pazartesi

 

Rapor

           

            1.- Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 14.12.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

2.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

3.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamyonet grubu araçlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

4.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı araştırma görevlilerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

5.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

7.-    Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Bitlis valisinin seçimlere yönelik bazı beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

8.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuran kurslarındaki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1656) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

9.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muayene ücreti uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

10.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

11.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, AÖF öğrencilerine öğrenim harcı kredisi verilip verilmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1659) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

12.-      İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, anadil eğitimi veren üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EÜAŞ özelleştirmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11174) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

2.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir ihaleyle ilgili operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11175) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

3.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, kamu görevlileri için düşünülen farklı statülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11176) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

4.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11177) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11178) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

6.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işçi ücretlerindeki vergilendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11179) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

7.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yolsuzluk iddialarına ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11180) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

8.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11181) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

9.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, TEKEL işçilerinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11182) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

10.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kadın kooperatiflerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11183) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

11.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, resmi turizm portalı sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

12.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Eximbank’dan kullanılan kredilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

13.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bazı gençlerin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

14.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, verilen petrol arama ruhsatlarına ve bir şirketle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11187) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

15.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı eski başkanları hakkındaki soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11188) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

16.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, personelin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11189) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

17.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, kimlik tespiti için gönderilen kemiklerin akıbetine ve bazı kayıp kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11190) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

18.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, eczanelerin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11191) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

19.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11192) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

20.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, kamudaki özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11193) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

21.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir baraj projesinin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11194) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

22.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir baraj projesinin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11195) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

23.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, TRT 1’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11196) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

24.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11197) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

25.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cep telefonu satışında TRT katkı payı alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11198) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

26.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, iadesi istenebilecek vakıf taşınmazlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11199) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

27.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, RTÜK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11200) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

28.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, RTÜK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11201) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

29.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin ve personelinin ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11202) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

30.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürlük katındaki düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11203) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

31.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki surların aydınlatılması projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11204) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

32.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projelerine ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11205) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

33.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, BOTAŞ’ın yönetimine ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11206) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

34.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11207) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

35.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı Garp Linyit İşletmesinde yargı kararının ve teftiş raporunun uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11208) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

36.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tunçbilek Termik Santraline kömür teminine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11209) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

37.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11210) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

38.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Mardin-Mazıdağı-Bilge köyünden nakledilecek kişilerin Kırklareli’de barındırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11211) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

39.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Ardeşen ilçesinin nüfusuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11212) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

40.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir kişinin ilişikli olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11213) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

41.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, medya şirketlerine yönelik vergi incelemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11214) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

42.-   Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11215) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

43.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bazı kamu ihalelerinde işletilen sürece ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11216) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

44.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11217) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

45.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılan bazı personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11218) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

46.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılan bazı personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11219) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

47.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıtrılan bazı personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11220) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

48.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılan bazı personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11221) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

49.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılan bazı personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11222) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

50.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılan bazı personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11223) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

51.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, özel eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11224) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

52.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılan bazı personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11225) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

53.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, okullara gönderilen aşı formlarının sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11226) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

54.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11227) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

55.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un,  Milli Eğitim Şuralarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11228) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

56.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11229) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

57.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11230) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

58.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, eğitim kurumu müdür yardımcılığı sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11231) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

59.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11232) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

60.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11233) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

61.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Başbakanın grip aşısıyla ilgili açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11234) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

62.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, domuz gribine karşı dezenfektan olarak kullanılan bir ilaca ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11235) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

63.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eczacıların bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11236) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2009)

64.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, grip hastalıklarına ve aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11237) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

65.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, GDO’lu ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11238) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

66.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11239) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

67.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, aşı üretimini etkileyen bazı kararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11240) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

68.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, arı kovanlarının etiketlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11241) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

69.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, GDO’lu ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11242) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2009)

70.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11243) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

71.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-İstnabul hızlı tren ve Ankara-İzmir otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11244) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

72.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11245) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

73.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, yurt dışındaki bazı tarihi eserlerin geri istenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11246) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

74.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da deprem ve diğer afetlere yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11247) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)