Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 41

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Aralık 2009 Cuma

 

 

                                                           Rapor

 

1.-  Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Reha Denemeç’in; Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/541) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.12.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz ve 25 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 31 Milletvekilinin, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

3.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2009)