Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 40

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Aralık 2009 Perşembe

 

Teklifler

 

1.-  Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu ve 2 Milletvekilinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/542) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2009)

2.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın; Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/543) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/544) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

4.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/545) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

 

                                                           Raporlar

 

1.- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.12.2009) (GÜNDEME)

2.- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 10.12.2009) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen kuruluşlardan üretimde bulunanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1640) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

2.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

3.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mut ilçesi köylerinin sulama sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

4.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Sami Ofer’le yapılan görüşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1643) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

5.-    Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Eskil Ulu Camiinin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

6.-    Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, terör olaylarının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

7.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, iletişimin dinlenmesi kararlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

8.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, farklı şartlarda çalışan Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2009)

9.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2009)

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11062) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

2.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, diyabetli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11063) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

3.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Boyabat Barajı kapsamındaki kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11064) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

4.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, atıl durumdaki bazı işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11065) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

5.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kotalı internet kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11066) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

6.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Yaprak Tütün İşletmelerindeki işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11067) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

7.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11068) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

8.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, iletişimin dinlenmesinde görevli bir yetkiliyi ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11069) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

9.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, TOKİ’nin iş verdiği bazı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11070) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

10.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11071) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

11.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yerleşim yerlerine eski isimlerinin verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11072) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

12.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, lastik atıklarının geri kazanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11073) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

13.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kamu işçilerinin ücretlerindeki vergilendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11074) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

14.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, KPSS ile atanan memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11075) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

15.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, sağlık hizmeti alımındaki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11076) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

16.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Sarıkeçili Yörüklerini mağdur eden bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11077) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

17.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11078) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2009)

18.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutuklu ve hükümlülere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11079) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

19.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye’ye gelen terör örgütü mensuplarının durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11080) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

20.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir hakim hakkındaki şikayet üzerine yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11081) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

21.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11082) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

22.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun Hafif Raylı Sistem inşaatına işçi teminine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11083) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

23.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11084) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

24.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11085) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

25.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, isteğe bağlı sigortalılıkta oluşturulan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11086) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

26.-   Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Kopenhag’da yapılacak bir konferansa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11087) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

27.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, turizm amaçlı tahsis edilen ormanlık alanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11088) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

28.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Akdağ Kayak Merkezi projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11089) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

29.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, su kaynaklarının yönetimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11090) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

30.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bir köydeki ağaç kesimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11091) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

31.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla’da ikinci kademe arıtma tesisinin hizmete girmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11092) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

32.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de verilen maden ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11093) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

33.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bazı illerde lisans verilen enerji santralleri projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11094) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

34.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Gaz A.Ş.’nin abonelere yapması gereken geri ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11095) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

35.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, ilişiği kesilen TSK personelinin atanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11096) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

36.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, petrol ve petrol ürünleri ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11097) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

37.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11098) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

38.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11099) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

39.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Florya Atatürk Ormanının imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11100) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

40.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin STK’lara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11101) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

41.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin STK’lara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11102) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

42.-   Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, İstanbul Ümraniye’de gaz zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin defnine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11103) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

43.-   Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okuluna şehit ismi verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11104) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

44.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtasının bazı denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11105) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

45.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, İstanbul Florya Atatürk Ormanının imara açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11106) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

46.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’daki metro projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11107) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

47.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Ankara’da şehit aileleri ve gazilere yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11108) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

48.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11109) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

49.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11110) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

50.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye düğün salonu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11111) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

51.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Denizli’de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşündeki bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11112) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

52.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11113) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

53.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, metrobüs zammına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11114) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

54.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İSKİ’nin suya yaptığı zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11115) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

55.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin ilişkili olduğu şirketlerin aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11116) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

56.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediye Meclisinin bazı üyelerinin kıyafetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11117) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

57.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün su şebekesine ve sulama borularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11118) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

58.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11119) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

59.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

60.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, aydınlatma direği alımıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11121) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

61.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, ilişiği kesilen TSK personelinin atanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11122) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

62.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta satılan TEKEL binalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11123) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

63.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, özel eğitim okullarına idareci atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11124) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

64.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki okulların kaloriferci sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11125) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

65.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir köydeki öğrencilerin okul değişikliği nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11126) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

66.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, KOSGEB’in kredi için işletmelerde aradığı şartlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11127) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

67.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, esnaf kredi kooperatiflerindeki ortaklık payına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11128) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

68.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, su bedelini ödeyemeyen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11129) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

69.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı tıp fakültelerine yatay geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11130) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

70.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, eğitim ataşesi kadrolarına atama yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11131) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

71.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11132) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

72.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı yöneticiler hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11133) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

73.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, otistik çocuklar eğitim merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11134) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

74.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir öğrencinin başka bir okula gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11135) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2009)

75.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir olaya acil sağlık ekibinin intikaline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11136) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

76.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, H1N1 virüsü aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11137) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

77.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, H1N1 virüsü aşısı alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11138) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

78.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, domuz gribi virüsünün domuz ve hindilerdeki kuluçka evresine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11139) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

79.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11140) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

80.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla Devlet Hastanesinin yeni bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11141) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

81.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara’da bir hastanede temizlik işçilerine aşı hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11142) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

82.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, H1N1 virüsü testine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11143) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

83.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, domuz gribi tedavisinde kullanılan bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11144) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

84.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki sağlık ocaklarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11145) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

85.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, yapılan alımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11146) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

86.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, biyobenzer ve jenerik ilaçların ruhsatlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11147) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

87.-   Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Bursa’daki bir hastanenin hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11148) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

88.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kanser vakaları ve tedavisi ile tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

89.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, grip salgınlarında telef edilen hayvanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11150) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

90.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, pamuk sektöründeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11151) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

91.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, muz ve narenciye ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11152) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

92.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Bodrum’da bir burunda marina yapılacağı haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11153) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

93.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, pamuk üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11154) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

94.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, GDO’lu ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2009)

95.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11156) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

96.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11157) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

97.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11158) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

98.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Alanya-Karaman yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11159) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

99.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da havaalanı bölgesindeki bir mahallenin durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11160) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

100.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel atamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11161) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

101.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin bir izleyici ölçüm firmasına yaptığı ödemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11162) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

102.-      Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Doğu Karadeniz’deki afet zararlarının tazminine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11163) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

103.-      Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, Kırıkkale Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2009)

104.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11165) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

105.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11166) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2009)

106.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Dış Ticaret Müsteşarlığının bazı grup başkanlıklarını kapatmasına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/11167) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

107.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/11168) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

108.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11169) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

109.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/11170) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

110.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, TBMM telefonlarının dinlenip dinlenmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11171) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

111.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TBMM telefonlarının dinlenip dinlenmediğine ilişikin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11172) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

112.-      Ordu Milletvekili Rahimi Güner’in, Bakanlar Kurulu üyelerinin korumalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11173) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı mensuplarının çalışma şartlarında ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 19 Milletvekilinin, mülteci ve kaçak göçmenler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’de SİT ve askeri bölge kapsamındaki koylarda kurulan balık çiftliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9254)

2.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9272)

3.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9273)

4.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, HSYK çerçevesindeki tartışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9274)

5.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ekonomik krizin doğurduğu ödeme güçlüğü sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9280)

6.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9283)

7.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının bir soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9284)

8.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir tutuklunun ölümüyle ilgili soruşturma izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9647)

9.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Hükümet üyelerinin gazeteci ve yazarlar aleyhine açtıkları davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9700)

10.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Davası savcı ve hakimleri hakkındaki şikayetlerin incelenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9702)

11.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakim ve savcıların değerlendirilmesine yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9704)

12.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9706)

13.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Ergenekon Davası iddianamesinde bazı bilgilere yer verilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9710)

14.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, yargı reformu stratejisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9712)

15.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ergenekon Davası kapsamındaki bazı dinlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9716)

16.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, ABD ziyaretindeki bazı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10027)                                               

17.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kırtasiye ürünlerinin denetimine ve okul servis araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10028)                                               

18.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, EPDK’nın kiraladığı binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10029)                                                

19.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı TMO yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10030)                                               

20.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10031)                                               

21.-      Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Lice’deki bir patlama olayıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10033)                                                

22.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10034)                                               

23.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10035)                                               

24.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, yabancı bir artistin açılımı desteklediği yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10036)                                                

25.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ADSL hizmeti ücretlerine ve sabit hat zorunluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10037)                                               

26.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı belediyelerin sosyal denge tazminatı ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10038)                                               

27.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, E-Devlet uygulamalarında kullanılan internet tarayıcılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10039)                                               

28.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10040)                                               

29.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, iç borçlanma sistemindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10043)                                               

30.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, intihar veya kaza sonucu olduğu belirtilen asker ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10046)                                               

31.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10063)                                               

32.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10064)                                                

33.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, cami önlerine araç park edilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10066)                                               

34.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10068)                                               

35.-      Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki yükseköğretim öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10069)                                               

36.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de öğrenci yurdu yapımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10070)                                               

37.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı KİT’lerde yöneticilerin kayırmacılık yaparak personel aldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10073)                                               

38.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10074)                                               

39.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10075)                                               

40.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, enerji hatlarına ve yer altı kaynaklarını arama ve işletme izinlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10076)                                               

41.-      Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, BOTAŞ’ın borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10077)                                               

42.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Rusya ve İran ile yapılan doğalgaz anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10078)                                               

43.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Tuzla’daki bazı kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10079)                                               

44.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10080)                                               

45.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, polisin bir şahsa şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10081)                                               

46.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, belediyelerin memurlara yaptığı bazı ödemelerden dolayı zimmet çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10082)                                               

47.-      Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’te yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10083)                                               

48.-      Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10084)                                                

49.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın ortak olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10085)                                               

50.-      Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’deki köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10086)                                               

51.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10087)                                               

52.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10088)                                               

53.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’da öğrenci pasolarının vize işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10089)                                                

54.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köye dönüş projesinden yararlananlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10090)                                               

55.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, terör zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10091)                                               

56.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Edirnekapı Şehitliğinde basın açıklaması yapılmasının yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10092)                                               

57.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Gençlik Parkı’nın yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10093)                                               

58.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Manisa’da bir düğüne yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10094)                                               

59.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, düzenli vergi veren mükelleflerle ilgi konuşmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10099)                                               

60.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10100)                                                

61.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10101)                                               

62.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, iptal edilen Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10107)                                               

63.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Mersin Üniversitesinin işgal ettiği iddia edilen bir binaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10108)                                               

64.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir ilçe milli eğitim şube müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10110)                                                

65.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10111)                                               

66.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10114)                                               

67.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10115)                                               

68.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Şişli Etfal Hastanesinde bir virüsün yayıldığı haberlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10116)                                               

69.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de yapılacak sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10117)                                               

70.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10122)                                               

71.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yenişehir-İnegöl yolunun trafiğe açılmayan kısmına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10123)                                               

72.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10124)                                               

73.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir çevre yolunun uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10125)                                               

74.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de yapılan viyadüklere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10126)                                               

75.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Alsancak Limanı özelleştirme sürecine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10127)                                               

76.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Ankara demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10128)                                                

77.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de Çandarlı ve Kruvaziyer limanları ile tersane yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10129)                                               

78.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Cihanbeyli ilçesi girişindeki kavşağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10130)                                               

79.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bir köprü ve yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10131)                                               

80.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10133)                                                

81.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/10138)                                               

82.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, krizin etkilerinin azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10144)                                               

83.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10145)                                                

84.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir emekli orgeneralin bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10146)                                               

85.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10147)                                               

86.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bazı göstericilere yapılan müdahalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10149)                                               

87.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, diplomatik pasaporta vize uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10152)                                               

88.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, 1996’da Ağrı’da meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10154)                                               

89.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10156)                                               

90.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgesel kalkınma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10165)                                               

91.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkındırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10166)                                                

92.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’daki illerin geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10167)                                                

93.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10173)                                               

94.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, kamulaştırmalardan etkilenen bir köye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10174)                                               

95.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, 1996 yılında Ağrı’da meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10175)                                               

96.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10176)                                                

97.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gevaş ilçesindeki bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10177)                                               

98.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki yolların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10178)                                               

99.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir caddedeki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10179)     

100.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, okul polisi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10180)

101.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Yozgat-Yerköy’de bazı alanların işgal edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10181)                                         

102.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10182)                                               

103.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polislerin karıştıkları iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10183)                                               

104.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da bazı kamu görevlilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10184)                                               

105.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kaçırılan ve kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10185)                                               

106.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin açtığı idari davalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10192)                                                

107.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tedavi katılım payı zammına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10196)                                               

108.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde eğitime açılamayan okullar ile sınıf mevcutları ve öğretmen açıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10198)                                               

109.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalabalık sınıflara ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10200)                                               

110.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10201)                                                

111.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10202)                                               

112.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitimdeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10203)                                               

113.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, öğretmen maaşlarına ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10205)                                                

114.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullardaki kalabalık sınıf mevcudiyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10206)                                               

115.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek Lisesinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10210)                                               

116.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki eğitim yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10211)                                               

117.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki okulların yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10212)                                                

118.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10213)                                               

119.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta Sağlık Merkez Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10214)                                               

120.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10215)                                               

121.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, AMATEM’lerin kapasitesine ve oda paylaşımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10216)                                                

122.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Demirci Devlet Hastanesinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10217)                                               

123.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, sigara yasağının işletmelere etkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10218)                                               

124.-  Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, bir hastanenin ikiye ayrılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10219)                                               

125.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı insanların böbreklerini sattığına yönelik haberlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10220)                                                

126.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Pazarcık’taki sağlık altyapısına ve personel eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10221)                                               

127.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, baz istasyonlarının denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10230)                                               

128.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyet raporuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10232)                                               

129.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, futbol maçlarındaki olayların önlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10234)                                                

130.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, AB üyelik sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/10235)                                               

131.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İstanbul Üniversitesi önünde stant açan polislerin bildiri dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10237)                                               

132.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, ekonomik krizin vatandaşa etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10238)                                               

133.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10239)                                               

134.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, özel güvenlik elemanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10240)                                               

135.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10241)                                               

136.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10242)                                                

137.-  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’da camilerde asılan mahyaların kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10243)                                               

138.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, CHP Genel Merkezinin iletişiminin izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10244)                                               

139.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, il özel idarelerindeki işçilerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10245)                                               

140.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında alınan İstanbul Kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10246)                                                

141.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kuzey Irak’ın Akdeniz bağlantısının sağlanmasına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10247)                                               

142.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ekonomik krizin organ satışına yol açtığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10249)                                               

143.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’da meydana gelen sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10250)                                               

144.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, İstanbul’da camilere asılan mahyaların kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10253)                                               

145.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yaz Kur’an kurslarındaki kısıtlamaların kaldırılacağına yönelik beyanına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10254)                                                

146.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ermenistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10257)                                               

147.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Hollanda ziyaretindeki görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10258)                                               

148.-  Afyon Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, trafiğe kayıtlı araçların yaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10259)                                               

149.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Çaldıran’da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10260)                                               

150.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, yerleşim yerlerindeki yer isimlendirmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10261)                                               

151.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, yabancılar misafirhaneleri ve mülteci merkezlerindeki duruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10262)                                               

152.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mağdur durumdaki bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10263)                                               

153.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizdeki etnik gruplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10264)    

154.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10265)                                          

155.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Samsat ilçesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10266)                                                

156.-  Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, korsan taksiciliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10267)                                               

157.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsa verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10268)                                               

158.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bir lisenin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10271)                                                

159.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10273)                                               

160.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10276)                                                

161.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bazı illerdeki kızamıkçık aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10277)                                               

162.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bazı illerdeki kızamıkçık aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10278)                                 

163.-  Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, araç muayene ücretlerine ve gelir paylaşımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10282)                                               

164.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kütahya’nın Burdur-Afyon ve Antalya çevre yolu projesi kapsamına alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10283)                                               

165.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10284)                                               

166.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Akhisar-Balıkesir yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10285)                                               

167.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Uşak-Kula ayrımı-Selendi yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10286)                                               

168.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula-Salihli yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10287)                                                

169.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Sındırgı-Simav ayrımı-Demirci-Salihli yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10288)                                               

170.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bornova-Turgutlu-Salihli yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10289)                                               

171.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Menemen-Manisa yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10290)                                               

172.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü onarımı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10291)                                               

173.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10292)                                               

174.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bergama-Soma-Akhisar yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10293)                                               

175.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Geçişi yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10294)                                                

176.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10295)                                               

177.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-İzmir-Turgutlu yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10296)                                               

178.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10297)                                                

179.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kırkağaç-Gelenbe yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10298)                                               

180.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesi ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10299)                                               

181.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10300)                                                

182.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir alt geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10301)                                               

183.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir üst geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10302)                                               

184.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10303)                                               

185.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10304)                                               

186.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10305)                                               

187.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10306)                                               

188.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir üst geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10307)                                               

189.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü onarımı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10308)                                               

190.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir üst geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10309)                                               

191.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10310)                                               

192.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki yol ve köprü projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10311)                                               

193.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesinde ekonominin gelişmesine yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10313)                                                

194.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, doğalgaz alım anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10316)                                               

195.-  Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, yaşanan doğal afetlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10319)