Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                   No: 4

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ekim 2009 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

            2.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

            3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)