Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 39

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Aralık 2009 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

3.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, geçici köy korucularının sorunlarının araştırılarak daha sağlıklı çalışabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)