Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 38

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Aralık 2009 Salı

 

Raporlar

 

            1.- Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/779, 2/523) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 8.12.2009) (GÜNDEME)

            2.- Çek Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/710) (S. Sayısı: 445) (Dağıtma tarihi: 8.12.2009) (GÜNDEME)

 

Gelen Kağıt 38'e ek