Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 37

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Aralık 2009 Pazartesi

 

Rapor

 

            1.- İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 397’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 7.12.2009) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Adli Tıp Kurumu Başkanının bir cinayetle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9189)

2.-  İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, tutuklu ve hükümlü çocukların eğitimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9217)

3.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, tartışmalı bir belge fotokopisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9245)