Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 35

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Aralık 2009 Perşembe

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, HSYK kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

2.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, kanunların kodifikasyonuna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

3.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevleri personeline yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

4.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

5.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, illere göre kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

6.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, telefon dinlemedeki yetki aşımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

7.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL’in bazı işletme müdürlüklerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

8.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, öğretmenlik mesleğine münhasır yasa yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

9.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, resmi üniformalı kişilerin TBMM’ye girişlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10971) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

2.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, terör kaynaklı zararların tazminine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10972) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

3.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir jeotermal sahanın kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10973) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

4.-  Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, mayınlı arazilerin temizlenmesi için ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10974) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

5.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, iletişimin dinlenmesi tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10975) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

6.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir köyde yapılan konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10976) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

7.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, terör örgütü mensupları hakkındaki işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10977) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

8.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, vatandaşlar arasında ayrımcı uygulamalar olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10978) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

9.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, demokratik açılımla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10979) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

10.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bazı projeler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10980) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

11.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu’daki yeşil kart verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10981) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

12.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, BM Çocuk Hakları Sözleşmesindeki çekincelerin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10982) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

13.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, polis memuru alımına ve öğretmen açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10983) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

14.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, bir vergi düzenlemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10984) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

15.-   Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Düzce Üniversitesi Rektörü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10985) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

16.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul-Bursa Ro-Ro hattı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10986) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

17.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yargıdaki dinleme tartışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10987) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

18.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, hakim ve savcıların iletişiminin dinlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10988) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

19.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yargıda yapılan dinlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10989) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

20.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10990) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

21.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, çocuk adalet sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10991) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

22.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10992) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

23.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’a yapılması planlanan cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10993) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

24.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, AİHM’nin kesinleşmiş bazı kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10994) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

25.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, perosnel alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10995) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

26.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10996) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

27.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, silikozis hastalığı mağduru olan işçilerin sosyal güvenceden yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10997) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

28.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir köyün arazi sulamasında bir barajdan yararlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10998) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

29.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10999) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

30.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Eximbank kredileriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11000) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

31.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bankaların aldığı hesap işletim ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11001) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

32.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tamamlama vizesi alamayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11002) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

33.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Terminal Camisinin yıkılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11003) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

34.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, camilerdeki kıymetli halıların değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11004) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

35.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, ihmal ve istismara uğrayan çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11005) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

36.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, göçün çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

37.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, erken evliliklerin önlenmesine Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

38.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, aile içi şiddetten etkilenen çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11008) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

39.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

40.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocukların yerel yönetimlerdeki katılımına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

41.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ticari cinsel sömürüye uğrayan çocukların rehabilitasyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11011) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

42.-   Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’da termik santral yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

43.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, İran ile imzalanan bir doğalgaz anlaşmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

44.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, nükleer güç santralleriyle ilgili yönetmeliğe ve ihaleye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11014) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

45.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, belediyelere kaynak tahsisinde hane sayısının dikkate alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11015) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

46.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir askerin ölümü olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11016) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

47.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, kepenk kapatma eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11017) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

48.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, şehit ve gazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11018) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

49.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, demokratik açılım kapsamında farklı dillerle ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11019) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

50.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, demokratik açılım kapsamındaki bazı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

51.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Emniyet Teşkilatı emeklilerinin maddi durumlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11021) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

52.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Özel İdaresinin kaynak kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11022) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

53.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İzmir’de kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11023) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

54.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11024) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

55.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın çöp sahası sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

56.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un şebeke suyuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

57.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki ulaşım zamlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

58.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11028) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

59.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir kişinin ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11029) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

60.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, ibadete açılan tarihi bir kiliseye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11030) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

61.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11031) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

62.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, çocuklara ayrılan bütçe kalemlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11032) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

63.-   Antalya Milletvekili Atila Emek’in, deri mamulleri arasındaki KDV oranı farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11033) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

64.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, TEKEL’e bağlı işletme müdürlüklerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11034) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

65.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe sürecinde çocuk haklarının gözetilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11035) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

66.-   Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir dernekle yaptığı protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11036) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

67.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, SHGM’nin modül sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11037) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

68.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bazı okullarda sınıfların oluşumu ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11038) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

69.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

70.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuklarda artan obeziteye karşı alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11040) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

71.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocukların okula devamsızlıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11041) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

72.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11042) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

73.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11043) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

74.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Yenişarbademli’deki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11044) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

75.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çevre sağlık teknisyenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11045) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

76.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, yenidoğan ünitelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11046) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

77.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, aşı olmayan sağlık personelinin bilgilerinin istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11047) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

78.-   Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Tokat’taki göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

79.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Devlet Hastanesinin yenilenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11049) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

80.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal sulamada kullanılan bazı yöntemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11050) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

81.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, gıda analizleri yapılabilen laboratuarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11051) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

82.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çevre sağlık teknisyenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11052) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

83.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11053) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

84.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki bir yol projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11054) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

85.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Adana-Mersin arasında yapılacak havaalanının yer seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11055) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2009)

86.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11056) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

87.-   Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Türkiye ile Suriye arasındaki geçişlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11057) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

88.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, askerlik hizmeti sırasında yaşanan ölüm olaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11058) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

89.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin-Hopa’da serbest bölge kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (11059) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

90.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11060) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2009)

91.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, otomotiv sektöründe hurda indirimine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11061) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2009)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 39 Milletvekilinin, Bursa’da oynanan Türkiye - Ermenistan milli maçıyla ilgili bazı konuların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2009)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman Besni’de antep fıstığı yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2009)