Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 33

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Aralık 2009 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/780) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2009)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/781) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2009)

            3.- Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/782)  (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2009)

            4.- Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/783)  (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2009)

 

Teklifler

                                                                    

            1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/535) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2009)

            2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/536) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)

            3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 5 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/537) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)

            4.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/538) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)

            5.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’de Çalışan Personele İlişkin Kanun Teklifi (2/539) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)                                                                    

 

Tezkereler

 

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1019) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2009)

2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1020) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2009)

3.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1021) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2009)

4.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1022) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2009)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/599) (S.Sayısı: 429) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/620) (S.Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/640) (S.Sayısı: 431)  (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/719) (S.Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (S.Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi : 1.12.2009) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, cezaevlerinde kapasitenin üstünde mahkum barındırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8602)

2.-  İzimr Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Davasından çekilen bir hakime ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8605)

3.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ergenekon Davasındaki sağlık sorunları bulunan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8769)      

4.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, basına yansıyan bir soruşturma belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8894)

5.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kanun yararına bozma istenen davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8927)

6.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8930)

7.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, ölen bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8933)

8.-  İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, pişmanlık yasalarından faydalananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8934)

9.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, en uzun süreli tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8936)

10.-    Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, hakkında soruşturma veya dava açılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8937)

11.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8938)

12.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kanser hastası olan üç hükümlünün dosyasının Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8939)

13.-    Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bir öğrencinin vefatıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8940)

14.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakıf şirketlerine verdiği ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8941)         

15.-              İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8943)

16.-              Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakimler ve savcılar kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8944)

17.-              Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararname çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8945)

18.-              Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, sağlık sorunu olan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8946)

19.-              Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kanser hastası olan bir hükümlünün durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8947)

                                       

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)