Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 32

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Kasım 2009 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/779) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Bakanlık Hukuk Müşavirine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

2.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

3.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, otomobillerden alınacak bir vergiye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

4.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, bir kanun tasarısının yasalaşmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

5.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, silikozis hastası olan işçilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KEY ödemelerindeki aksaklıklara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

7.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yem maddesi ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

8.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ithal gıdaların analizini yapan laboratuarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

9.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal-Tokat yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

10.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1630) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10818) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

2.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kırsal alanda sosyal destek projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10819) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

3.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sosyal hizmet projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10820) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

4.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, domuz gribi aşısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10821) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

5.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, kimlik numaralarının veriliş standartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10822) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

6.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın kamu yatırımlarındaki payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10823) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

7.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10824) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

8.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10825) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

9.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir ihaleye yönelik ÖYK kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10826) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

10.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, lösemili çocuklar kenti için arsa tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10827) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

11.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne İl Kontrol ve Laboratuar Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10828) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

12.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10829) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

13.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TOKİ Ankara Sevgi Evleri Sitesi yapımı işine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10830) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

14.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van çevre yolunun yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10831) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

15.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’la ilgili bazı ekonomik ve sosyal verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10832) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

16.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Fener Rum Patriğinin bazı girişimlerine ve Heybeliada Ruhban Okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10833) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

17.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Abdüllatif Şener’in bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10834) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

18.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yatırım teşvikleri sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10835) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

19.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamu yöneticileri hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10836) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

20.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, amatör sporcuların ve spor klüplerinin desteklenmesine ve bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10837) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

21.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir bakanın danışmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10838) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

22.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, kamu çalışanlarına yönelik bir yasa tasarısı hazırlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10839) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

23.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’a KÖYDES ve BELDES projeleri için aktarılan kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10840) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

24.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’te ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken kömürün bir belediyede bulunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10841) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

25.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt ilçesinde yapılan otağ görünümlü yapıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10842) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

26.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bornoz üretiminin bölgesel teşvik kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10843) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

27.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir okulun ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10844) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

28.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasının personel politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

29.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir su kaynağındaki riske ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10846) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

30.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yapılan bir köy yolunun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10847) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

31.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, tarihi yapıların ibadete açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10848) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

32.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, terör eylemlerine ve gelen örgüt üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10849) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

33.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, icra dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

34.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın hak ve özgürlükleri konusundaki çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

35.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Adli Tıp Kurumu Başkanının bir açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10852) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

36.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çekle ilgili suçluların durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10853) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

37.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT personelinin bir düğünde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10854) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

38.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, YDK’nın İller Bankasıyla ilgili raporuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10855) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

39.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10856) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

40.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, memurlarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10857) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

41.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10858) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

42.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, uçuş personelinin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10859) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

43.-   Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, silikozis hastalarının durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10860) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

44.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki DSİ tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10861) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

45.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki DSİ tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10862) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

46.-   Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Karadeniz Bölgesinde planlanan HES’lere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10863) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

47.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, keçi yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

48.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Deriner Barajı kapsamındaki yol inşaatlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

49.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Saros Körfezinin korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10866) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

50.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Türk parası üzerindeki ay yıldızın konumlanış biçimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10867) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

51.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, ABD’nin bir dönem eğittiği bazı Iraklılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10868) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

52.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

53.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, YDK’nın bir işletmeye yönelik raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

54.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

55.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10872) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

56.-   Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Emniyet Teşkilatına verildiği iddia edilen bir talimata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10873) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

57.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki servis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

58.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin STK’lara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10875) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

59.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye Belediyesinden STK’lara yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

60.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’da kaybolan ya da kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10877) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

61.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da kaybolan ya da kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10878) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

62.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yıldırım ilçesindeki bazı mahallelerdeki güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10879) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

63.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’da kaybolan ya da kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10880) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

64.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir okulun çevresindeki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10881) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

65.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy meydanındaki çeşmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10882) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

66.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10883) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

67.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanının yürüttüğü görevlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

68.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt Kaymakamıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10885) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

69.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir kişi hakkında yapılan hukuki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

70.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

71.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

72.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

73.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

74.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10891) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

75.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

76.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

77.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10894) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

78.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10895) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

79.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10896) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

80.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10897) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

81.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10898) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

82.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

83.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

84.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10901) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

85.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10902) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

86.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10903) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

87.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

88.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10905) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

89.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

90.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10907) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

91.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

92.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki bir yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

93.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10910) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

94.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10911) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

95.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Karacabey Boğazındaki kum çekme işlerine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10912) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

96.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’te Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde bastırılan bazı afişlerin tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10913) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

97.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt’te Cumhuriyet kutlamaları provalarında öğrenciler arasında kavga çıkmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10914) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

98.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10915) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

99.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı derslerin seçmeli hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10916) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

100.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Mersin’deki bazı okullarda ders kitabı dağıtımındaki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10917) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

101.-      Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10918) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

102.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, öğretmenlerin tedavi yolluklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

103.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yıldırım ilçesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

104.-      Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, YÖK Başkanıyla ilgili bir habere ve vakıf üniversitelerinin mal varlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

105.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de eğitimle ilgili bazı durumlara ve bir öğrenci yurduna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

106.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun kalorifer sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10923) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

107.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt’te Cumhuriyet kutlamaları provalarında öğrenciler arasında kavga çıkmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

108.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak’taki H1N1 vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

109.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki H1N1 vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10926) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

110.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, domuz gribi aşısı tartışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

111.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’deki Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10928) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

112.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

113.-      Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, kuş gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

114.-      Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, domuz gribi tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

115.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Hamur Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

116.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yeşil kartlılara yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

117.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, pamuk ve tekstil sanayinin teşvikine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10934) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

118.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’ye küçük sanayi sitesi yapılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10935) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

119.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, KOSGEB’te yapılan bir sınava ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10936) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

120.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10937) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

121.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta borcunu ödeyemeyen çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10938) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

122.-      Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kandıra’da yoğun yağışın oluşturduğu zararın tazminine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10939) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

123.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir tarımındaki fare sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10940) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

124.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmeliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10941) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2009)

125.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, GDO’lu ürün ithalatına ve bazı risklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10942) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

126.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bal üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10943) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

127.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10944) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

128.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ekmek israfının önlenmesine ve tüketimde hijyenin sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

129.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sağlıklı ve zengin içerikli ekmek üretimi ve tüketiminin sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

130.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı ürünlerin ihracat ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10947) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

131.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, GDO’lu ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

132.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Telekom İl Müdürünün tayinine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10949) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

133.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bazı davalardaki vekalet ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10950) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

134.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, hava aracı kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10951) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

135.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Gazipaşa Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10952) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

136.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

137.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme eğitimine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10954) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

138.-      Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TAPDK’nın bazı işlemlerine ve yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10955) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

139.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10956) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

140.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İzmir Kalkınma Ajansının faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10957) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

141.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10958) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

142.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10959) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

143.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul’daki tarihi bir köprüye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10960) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

144.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10961) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2009)

145.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki kışlaların üniversiteye tahsisine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10962) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

146.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, astsubayların sorunlarını iletmek üzere temsiline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10963) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

147.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10964) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

148.-      Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, iade edilen bal miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10965) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

149.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT personelinin bir düğünde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10966) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

150.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle TİGEM işletmesinin kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10967) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2009)

151.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, dış denetim raporlarındaki bazı hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10968) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

152.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, bir gazetenin dağıtımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10969) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

153.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, TBMM Genel Sekreterinin bir ifadesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10970) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 30 Milletvekilinin, Artvin’in Şavşat ve Borçka ilçelerinde meydana gelen taşkın olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 29 Milletvekilinin, üniversite üğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, vişne üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)