Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 31

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Kasım 2009 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/777) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2009)

            2.- D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ve Anılan Anlaşmanın Ekini Oluşturan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kurallarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/778) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2009)

 

Teklifler

 

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in; Ceza Muhakemesi Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/533) (Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2009)

2.- Demokratik Toplum Partisi Grup Başkanı Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Grup Başkanvekilleri Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Diyarbakır Milletvekilleri Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş ile 17 Milletvekilinin; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/534) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2009)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırma kurumlarının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

2.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırmalarının sürdürülebilirliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

3.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, deniz kaynaklarının yönetimen ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

4.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

5.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, hayvancılık sektöründeki gelişmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

6.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1609) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

7.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hayvancılıktaki gelişmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1610) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

8.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

9.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, geçici istihdam projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1612) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

10.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1613) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

11.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kapatılan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

12.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

13.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, müze ve ören yerleri giriş ücretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1616) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

14.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir beldedeki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

15.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki mısır üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

16.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta verilen KOSGEB kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1619) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

17.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1620) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, gazi ve şehit aileleri ile yaşlı aylıklarının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10707) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

2.-                   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10708) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

3.-                   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, emekli aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10709) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

4.-                   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Fransa’daki Türk Sezonu etkinliğindeki bir konsere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10710) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

5.-                   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10711) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

6.-                   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Hatip ve Ankara çaylarındaki kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10712) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

7.-                   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir medya grubunun satış ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10713) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

8.-                   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, aşı üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10714) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2009)

9.-                   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Bandırma’da denizcilik fakültesi kurulmasına ilişkin Başbakandan Yazılı soru önergesi (7/10715) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

10.-               Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, ıslak imza makinelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10716) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

11.-               İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10717) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

12.-               Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakkında soruşturma ve dava açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10718) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

13.-               Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, domuz gribi aşısı yaptırmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10719) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

14.-               Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Diyarbakır’da 2022 sayılı Kanun kapsamındaki maaşı kesilenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10720) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

15.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10721) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

16.-               Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Emniyet Teşkilatı taşıtlarına kasko sigortası yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10722) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

17.-               Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, toplum kalkınması projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10723) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

18.-               Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, TMSF’inin bir medya grubunun satışı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10724) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

19.-               Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, arazi toplulaştırması yapılan bir yöredeki sulama projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10725) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

20.-               İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, icra dairelerine ve dosya yüküne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10726) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2009)

21.-               Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye’ye gelen bölücü terör örgütü mensuplarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10727) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

22.-               İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10728) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

23.-               Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir cezaevindeki şartlar  ve yönetim ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10729) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

24.-               Van Milletvekili Özdal Üçer’in, haksız tutuklama nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10730) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

25.-               Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kanuna aykırı olarak açılan eğitim kurumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10731) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

26.-               Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10732) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

27.-               Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir kişinin özürlü aylığı başvurusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10733) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

28.-               Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, silika maddesi kullanımına ve silikozis hastalığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10734) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

29.-               Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus’taki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10735) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

30.-               Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÇED sürecindeki halk katılımı toplantılarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10736) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

31.-               Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TRT’nin gelir ve giderleri ile personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10737) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

32.-               Adana Milletvekili Nevjn Gaye Erbatur’un, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10738) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

33.-               Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin reklam ortamları satış ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10739) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

34.-               İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10740) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

35.-               İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Beyoğlu Belediyesinin bir projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10741) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

36.-               İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10742) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

37.-               İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10743) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

38.-               İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10744) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

39.-               İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının bütçesine ve kaynak kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10745) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

40.-               İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki iki projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10746) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

41.-               Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, süt tozu ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10747) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

42.-               Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te bir gümrüklü alan oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10748) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

43.-               Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10749) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

44.-               İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bornova’daki çimento fabrikaları ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10750) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

45.-               Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, Alparslan II barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10751) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

46.-               Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrik dağıtım ihalesi alan bir şirkete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10752) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

47.-               İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, güvenlik güçlerine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10753) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

48.-               Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki milli maçla ilgili soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10754) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

49.-               Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, İstanbul’da yapılan Cumhuriyet resepsiyonundaki bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10755) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

50.-               Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bir milletvekiline ceza yazan trafik polisinin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10756) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

51.-               İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10757) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

52.-               Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana-Karataş bölünmüş yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10758) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

53.-               Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10759) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

54.-               Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ihaleye çıkarılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10760) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

55.-               Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bazı olaylarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10761) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

56.-               Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Ergani’de meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10762) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

57.-               Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik komite kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10763) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

58.-               Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki tarihi kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10764) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

59.-               Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, müzelerin eser alımına ve koleksiyonerlerle ilişkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10765) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

60.-               Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki bir türbe ve bazı mezarlıkların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10766) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

61.-               Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, merkezi trafo sistemi uygulanan yerlerdeki sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10767) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

62.-               Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bütçede sosyal yardımlara ayrılan kaynağa ve ekonomideki daralmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10768) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

63.-               İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmalarına kaynak oluşturulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10769) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

64.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, maliye meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10770) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

65.-               Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-İzmir uçak seferleri konulup konulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10771) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

66.-               Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerde elektrik direkleri çukurlarının kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10772) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

67.-               Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, kamu görevlilerinin sağlık giderleriyle ilgili işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10773) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

68.-               Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki köylülerin elektrik ve banka kredisi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10774) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

69.-               Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tedavi katılım payı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10775) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

70.-               Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, muayene ve ilaç katılım payı uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10776) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

71.-               Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10777) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

72.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik ve idari personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10778) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

73.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yüksek öğrenim yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10779) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

74.-               İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, velilerden kayıt parası talebine ve okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10780) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

75.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrencilerin internet salonlarına gitmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10781) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2009)

76.-               Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir ilköğretim okulu binasının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10782) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

77.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullardaki domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10783) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

78.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10784) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

79.-               Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10785) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

80.-               Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel eğitime tabi öğrencilerin ulaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10786) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

81.-               Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Başkale Endüstri Meslek Lisesi binasının tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10787) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

82.-               Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10788) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

83.-               Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, okul öncesi eğitimdeki şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10789) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

84.-               Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kız çocuklarının eğitime katılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10790) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

85.-               Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10791) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

86.-               Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, domuz gribi aşısı alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10792) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

87.-               Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Edremit Kazdağı Devlet Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10793) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

88.-               Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da domuz gribine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10794) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

89.-               İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı sağlık verilerine ve yerli ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10795) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

90.-               İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, özel diyaliz merkezlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10796) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

91.-               Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10797) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

92.-               Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10798) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

93.-               Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10799) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

94.-               Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10800) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

95.-               Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki Cansuyu Kredisi uygulamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10801) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

96.-               İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, GDO’lu ürünlere yönelik düzenleme ve uygulamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10802) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

97.-               Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, süt tozu ithalat izinlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10803) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

98.-               Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Amik Ovasındaki pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10804) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

99.-               Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, GDO’lu ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10805) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

100.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TMO’nun Kırklareli’deki mısır alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10806) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

101.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, GDO’lu ürünlerin ithalatına ve tüketimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10807) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

102.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, GAP kapsamındaki bir projeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10808) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

103.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, arıcılık kayıt sistemindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10809) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

104.-           İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, araç muayene istasyonlarının bir uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10810) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

105.-           Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana-Karataş bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10811) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

106.-           Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10812) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

107.-           Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, evrensel hizmet gelirine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10813) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)

108.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ermenistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10814) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2009)

109.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 4. teşvik bölgesindeki illerin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10815) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

110.-           Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Alevi Çalıştaylarına ve cemevlerine imar planlarında yer verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10816) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)

111.-           Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10817) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2009)