Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 30

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Kasım 2009 Cuma

 

Rapor

 

            1.- Van Milletvekili Kerem Altun ve 2 Milletvekilinin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/532) (S.Sayısı: 428) (Dağıtma tarihi: 20.11.2009) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9304)                                                                   

2.-  Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bir kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9920)                                                                   

3.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Polis Meslek Yüksekokullarına giriş sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9921)                                                                   

4.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki kaçak LPG istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9922)                                                                   

5.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bütçe açığına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9924)                                                                   

6.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, elektrik zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9925)                                                                   

7.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, tarım sigortasının sel afetlerini kapsamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9930)                                                                   

8.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir cemevindeki cenaze törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9932)                                                                   

9.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki yapı denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9933)                                                                   

10.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, mantar üreticiliğinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9938)                                                                   

11.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, trafik müşavirlerinin hukuki durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9940)                                                                   

12.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Hekimhan Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9941)                                                                   

13.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’da tabii şartlardan oluşan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9942)                                                                   

14.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, intihar ettiği açıklanan TSK personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9943)                                                                   

15.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, yabancı bir artistin söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9945)                                                                   

16.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da yapılacağı ifade edilen kavşaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9946)                                                                   

17.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yelken kulüplerindeki alkollü içecek satışına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9962)                                                                   

18.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Abdi İpekçi Spor Salonunun ortasına kurulacak portatif havuzlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9963)                                                                   

19.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir petrol kuyusuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9964)                                                                   

20.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9966)                                                                   

21.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İran’dan alınan doğalgazdaki kota uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9967)                                                                   

22.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, teröre karşı alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9970)                                                                   

23.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Ege Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere dağıtılan bir broşüre ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9971)                                                                   

24.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı şirketlerin aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9972)                                                                   

25.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9973)                                                                   

26.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, ruhsatsız olduğu iddia edilen bir işletmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9974)                                                                   

27.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9975)                                                                   

28.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Aydın’da bazı vatandaşların tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9976)                                                                   

29.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir su projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9977)                                                                   

30.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı şirketlerin aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9978)                                                                   

31.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Siirt’te bazı işçilere özlük haklarının ödenmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9979)                                                                   

32.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Cumhurbaşkanını internet üzerinden eleştirenlerin belirlenerek ihbar ve şikayet edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9980)                                                                   

33.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuklu Nüfus Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9981)                                                                   

34.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, şiddet gören bir kadına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9982)                                                                   

35.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9983)                                                                   

36.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir köyün girişine kurulan barikata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9984)                                                                   

37.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, idari para cezalarının arttığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9985)                                                                   

38.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9986)                                                                   

39.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir bürokratın bazı sözlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9987)                                                                   

40.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana Üniversitesi kurulması için yapılan arsa tahsis talebine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9988)                                                                   

41.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, YÖK’ün vakıf üniversitelerine yönelik bir kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9991)                                                                   

42.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, eğitimdeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9993)                                                                   

43.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ders kitaplarının yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10001)                                                                   

44.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, füze sistemleri alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10008)                                                                   

45.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, füze sistemi alınacağına yönelik haberlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10009)                                                                   

46.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, mısır alım fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10010)                                                                   

47.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep’teki kuraklık mağduriyetinin telafisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10011)                                                                   

48.-   Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10012)                                                                   

49.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırma’da selden zarar gören üreticilerin durumlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10013)                                                                   

50.-   Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta Havaalanındaki uçuş güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10014)                                                                   

51.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10015)                                                                   

52.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10016)                                                                   

53.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10017)                                                                   

54.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10018)                                                                   

55.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, UNESCO Başkanlık seçimi ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10023)                                                                   

56.-   Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Yüksekova Devlet Hastanesinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10024)