Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                   No: 3

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

06 Ekim 2009 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, hayvancılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

3.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

4.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, “kayıp trilyon” davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/09/2009)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kayseri’de oynanan milli maça uçakla gidilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/09/2009)

6.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Vakıfbank’tan alınan bir krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

7.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

8.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, alınmayan İran doğalgazına ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

9.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı köşe yazarları için girişimde bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

10.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ÇYDD’deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9631) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/09/2009)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personel atamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, personel alımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9633) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

4.- Diyarbakır Selahattin Demirtaş’ın, parti gruplarında görevlendirilen personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakan’a yöneltilen yazılı soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9635) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, “Alparslan Türkeş’in TBMM’deki Konuşmaları” adlı kitaba ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9636) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

7.-       İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, demokratik açılım kapsamındaki görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9637) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

8.-       Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, ödenmeyen KEY alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9638) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

9.-       Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kamu personeli rejimini düzenleyen kanun tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9639) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

10.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, İsviçre’den Türkiye kaynaklı hesaplar hakkında bilgi istenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9640) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

11.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, geçici personelin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9641) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

12.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir arazinin Ayvalık-Küçükköy Belediyesine iadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9642) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

13.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’taki adaların turizm amaçlı iskana açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9643) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

14.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık Tuzla Tesisleri ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9644) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

15.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrik kaynaklı yangınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9645) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

16.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Emniyet Genel Müdürlüğündeki bir personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9646) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

17.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir tutuklunun ölümüyle ilgili soruşturma izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9647) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

18.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9648) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

19.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, tarihi dini yapıların ibadete açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9649) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

20.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, bir Devlet Bakanına Çin gezisinde yapılan davranışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9650) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

21.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ermenistan’la imzalanan protokolün Azerbaycan’la ilişkilere etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9651) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

22.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, elektrik zammının dar gelirlilere etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9652) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

23.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, 5018 sayılı Kanun uyarınca yayınlanması gereken dokümanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9653) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

24.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir raporda geçen terör örgütü yöneticileriyle ilgili ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9654) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

25.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Kevenli TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9655) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

26.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki taksici ve dolmuşçu esnafının bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9656) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

27.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof-Türkgözü sınır kapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9657) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

28.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, memur maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9658) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

29.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, ekonomik krizin dar gelirlilere etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9659) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

30.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, su sorunu yaşayan köylere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9660) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

31.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9661) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

32.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, iletişim bilgilerinin saklanma süresine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9662) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

33.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Cumhurbaşkanının oğlunun milli maça Başbakanlık uçağıyla götürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9663) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

34.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9664) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

35.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9665) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

36.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9666) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

37.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Marmara Bölgesindeki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9667) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

38.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ekonomik krizde yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9668) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

39.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9669) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

40.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı kamu görevlileri hakkında açılan bir soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9670) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

41.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, kamu görevlilerinin ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmalarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9671) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

42.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9672) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

43.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Havran’daki köy yollarının genişletilip asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9673) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

44.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, üniversite hastanelerinde döner sermaye gelirlerinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9674) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

45.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, bir gruba kesilen vergi cezasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

46.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma ve Gönen’de yağışların yol açtığı hasara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

47.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Karabağ işgalinin doğurduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

48.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, katıldığı  törenlerin organizasyonlarına Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

49.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

50.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, basında “Kürt açılımı” olarak da anılan girişimin kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

51.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9681) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

52.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

53.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bazı illerdeki sel afetlerine Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9683) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

54.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9684) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

55.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Sel Risk Haritası ve Sel Eylem Planı oluşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9685) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

56.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bazı gazete yazarları aleyhinde girişimde bulunulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9686) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

57.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir kitaptaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9687) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

58.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, İstanbul’da sel baskınına uğrayan tır parkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9688) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

59.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, toplu taşıma araçlarının kullanımının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9689) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

60.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9690) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

61.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, DDK’nın sosyal yardımlarla ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9691) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

62.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, medya kuruluşlarının mali denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

63.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Trakya’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9693) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

64.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Bienaline destek verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9694) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

65.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Çubuk 1 Barajındaki rekreasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9695) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

66.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, EPDK’nın kiraladığı hizmet binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9696) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

67.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, füze alımı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9697) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

68.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun TOKİ konutlarının yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9698) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

69.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Mamak Belediyesi Bilgi Evlerindeki çalışanların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9699) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

70.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Hükümet üyelerinin gazeteci ve yazarlar aleyhine açtıkları davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9700) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

71.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, tutuklu bir turistin serbest bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9701) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

72.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Davası savcı ve hakimleri hakkındaki şikayetlerin incelenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9702) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

73.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çek ve senetlerden kaynaklanan mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9703) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

74.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakim ve savcıların değerlendirilmesine yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9704) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

75.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya eski adliye binasının öğrenci yurduna dönüştürülmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9705) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

76.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9706) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

77.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9707) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

78.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, 12 Eylül 1980’den sonra sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

79.-   Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, bir cezaevindeki yemekten zehirlenme iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9709) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

80.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Ergenekon Davası iddianamesinde bazı bilgilere yer verilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9710) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

81.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Anayasanın geçici 15. maddesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9711) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

82.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, yargı reformu stratejisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9712) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

83.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9713) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

84.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki cezaevi yapımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9714) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

85.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Tekirdağ’daki bir cezaeviyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9715) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

86.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ergenekon Davası kapsamındaki bazı dinlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9716) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

87.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9717) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

88.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9718) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

89.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa’daki istihdam projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9719) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

90.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kayıt dışı işgücüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9720) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

91.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, işsizlik sigortası uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9721) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

92.-   İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, işlem hataları sonucu oluşan hak kayıplarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9722) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/09/2009)

93.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeye ve kadın istihdamındaki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9723) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

94.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9724) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

95.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, maden işletmelerindeki işçi güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9725) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

96.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kayıt dışı ve denetimsiz işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9726) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

97.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Dursunbey Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9727) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

98.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, DSİ kanallarındaki boğulma vakalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9728) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

99.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, orman yangınlarına yönelik önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9729) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

100.-         Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir’deki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9730) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/09/2009)

101.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9731) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

102.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9732) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

103.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki bir derenin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

104.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Çevre Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9734) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

105.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir beldenin içme suyu şebekesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9735) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

106.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Döşemealtı İlçesinde yapılan helikopter pisti ve Yangın Eğitim Merkezine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9736) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

107.-         Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TRT Çocuk Kanalında yayınlanan bir çizgi filme ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9737) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

108.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Kaleiçi’ndeki tarihi yapıların kapalı tutulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9738) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

109.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9739) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

110.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9740) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

111.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9741) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

112.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TRT’de şiddet içerikli diziler yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9742) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

113.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Radyo-1 kanalındaki Zafer Bayramı programına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9743) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

114.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir TRT personelinin türbanlı çalıştığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9744) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

115.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TEKEL’in bir arazisinin mülkiyet durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9745) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

116.-         Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9746) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

117.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik krizin etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9747) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

118.-         Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, TMSF denetimindeki bir basın kuruluşunun yayınlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9748) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

119.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, krize yönelik ekonomi politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9749) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

120.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9750) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

121.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9751) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

122.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/9752) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

123.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/9753) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

124.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/9754) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

125.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/9755) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

126.-         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Basın Özgürlüğü Deklarasyonunun imzalanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/9756) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

127.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Havran İlçesine kapalı spor salonu yapımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9757) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

128.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, gençlik ve spor tesislerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9758) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

129.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9759) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

130.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9760) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

131.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’taki spor tesislerinin yetersizliğine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9761) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

132.-         Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Devlet yurtları aleyhinde propaganda yapıldığı haberlerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9762) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

133.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’da çocuklara yönelik spor yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9763) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

134.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın cazibe merkezleri kapsamına alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/9764) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

135.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/9765) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

136.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/9766) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

137.-         Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne’de bazı kamu görevlilerinin basına yansıyan sözlerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/9767) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

138.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/9768) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

139.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/9769) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

140.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Çin mallarının Türk ekonomisinde yarattığı sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/9770) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

141.-         Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Gürcistan’ın iki Türk gemisine el koymasına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/9771) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

142.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/9772) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

143.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Aydın’da Başbakan’ı protesto eden çocuğun durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9773) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

144.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9774) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

145.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9775) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

146.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, terör örgütünün sokak çocuklarını kullanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9776) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

147.-         Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Türk-Ermeni Yakınlaştırma Komisyonunun Raporuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9777) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

148.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Ermenistan ile imzalanan protokole ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9778) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

149.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ABD merkezli bir kuruluşun hazırladığı bir rapora ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9779) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

150.-         Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Gürcistan’ın iki Türk gemisine el koymasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9780) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

151.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9781) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

152.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9782) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

153.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Suriye ile mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9783) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

154.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İsrail-Suriye arasında ara buluculuk yapılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9784) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

155.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrikte maliyet esaslı fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9785) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

156.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TEK’in yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9786) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

157.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9787) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

158.-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, elektriğe yapılan zama ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9788) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

159.-         Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, bir firmaya verilen enerji üretim lisansına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9789) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

160.-         Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Samandağ’da verilen rüzgar enerjisi üretim lisanslarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9790) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

161.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, taş ocaklarının ruhsatlandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9791) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

162.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9792) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

163.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9793) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

164.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ Fen ve Tetkik Dairesinin kapatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9794) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

165.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ’nin bazı işletmelerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9795) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

166.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ’nin bazı ortaklıklarının yönetim ve denetim kurullarına atanan kişilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9796) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

167.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TPIC’in faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9797) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

168.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, elektrik zamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9798) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

169.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karabük’ün içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9799) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

170.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’te bir çocuk parkı yapılmasına ve başı boş köpeklerin toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9800) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

171.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye içme suyu şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9801) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

172.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye içme suyu teminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9802) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

173.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’a doğalgaz getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9803) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

174.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’daki bazı ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9804) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

175.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri tramvay hattının trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9805) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

176.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9806) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

177.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9807) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

178.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Başbakan’ın bir yemekte polislere yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9808) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

179.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’ya yeni hükümet konağı yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9809) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

180.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir karayolunun Cumhurbaşkanının geçişi sırasında trafiğe kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9810) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

181.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9811) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

182.-         Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, vatandaşlık dosyalarının kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9812) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

183.-         Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, firari bir sanığa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9813) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

184.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9814) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

185.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Kazım Karabekir Beldesindeki belediye hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9815) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

186.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9816) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

187.-         İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mevzuata aykırı yapılan bir otelin yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9817) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

188.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9818) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

189.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9819) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

190.-         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9820) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

191.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da dere yataklarındaki yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9821) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

192.-         Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Hünkar Köşkü sosyal tesislerinin işletmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9822) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

193.-         Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bir proje koordinatörü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9823) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

194.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer İlçesindeki bir kavşak düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9824) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

195.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman OSB’nin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9825) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

196.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9826) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

197.-         İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9827) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

198.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki çarpık yapılaşmaya ve sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9828) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

199.-         İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9829) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

200.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı Doğubeyazıt’taki sel felaketi zararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9830) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

201.-         İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Marmara Bölgesindeki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9831) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

202.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ankara’da bir caddeyle ilgili referanduma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9832) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

203.-         İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da yıkımı yapılmayan bazı kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9833) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

204.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9834) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

205.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı revizyon planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9835) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

206.-         Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9836) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

207.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm sektörünün desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9837) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

208.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Bodrum’daki bir koyun planlamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9838) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

209.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9839) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

210.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9840) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

211.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Bodrum’daki bir koyun SİT niteliğindeki değişikliğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9841) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

212.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’da çocuklara yönelik kurslar açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9842) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

213.-         Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, THY’nin reklam filminde İngilizce isim kullanılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9843) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

214.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9844) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

215.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9845) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

216.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, deprem vergilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9846) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

217.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir mezraya elektrik hattı çekilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9847) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

218.-         İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’da Gelir İdaresinin kiraladığı bir binaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9848) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

219.-         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, vergi borcu olmadığına yönelik kaydın alınma şekline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9849) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

220.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Doğan Yayın Holdinge kesilen cezaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9850) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

221.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, belediyelere aktarılan denkleştirme ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9851) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

222.-         İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, tapu harçlarının banka şubelerinde ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9852) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

223.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mali krize yönelik önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9853) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

224.-         Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da mahallelerin aydınlatma sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9854) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

225.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kesilen bazı vergi cezalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9855) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

226.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Doğan Yayın Grubuna kesilen cezaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9856) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

227.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, eğitimdeki kalitenin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9857) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

228.-         Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, İstanbul-Fatih’teki bir binanın tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9858) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

229.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Fırat Üniversitesinin araştırma görevlisi sayısının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9859) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

230.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, fizik öğretmenliğine kontenjan ayrılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9860) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

231.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarında KPSS sıralamasının açıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9861) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

232.-         Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne’de bazı kamu görevlilerinin basına yansıyan sözlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9862) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

233.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9863) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

234.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Petrol Lisesi lojmanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9864) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

235.-         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine ek sınav hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9865) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

236.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okullara temin edilen yazarlık yazılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9866) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

237.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9867) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

238.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9868) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

239.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yoksul öğrencilere yapılan yardımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

240.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, maddi imkanı yetersiz öğrencilerin desteklenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

241.-         Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, okullarda kayıt parası alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

242.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon almalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

243.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

244.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir ilköğretim okulu müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

245.-         Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki okullarda doğalgaz kullanılmasına ve okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9875) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

246.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir mahalleye okul yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9876) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/09/2009)

247.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ilköğretim okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9877) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

248.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, okullarda etüt uygulmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9878) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

249.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, anaokullarındaki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9879) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

250.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki eğitim çalışanlarının tedavi yolluklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

251.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim-öğretim hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9881) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

252.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9882) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

253.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9883) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

254.-         Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Mardin Kızıltepe’deki bir patlama olayına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9884) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

255.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Çaldıran Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9885) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

256.-         Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk’ün, Eskişehir’de yapılan yapay plaj tesisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9886) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/09/2009)

257.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeye ve kadın sağlığına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9887) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

258.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9888) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

259.-         Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Turgutlu Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9889) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

260.-         Van Milletvekili Özdal Üçer’in, tutuklu ve hükümlülerin tedavisinde şikayet edilen doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9890) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

261.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, iptal edilen bir yasal düzenlemeye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9891) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

262.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9892) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

263.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9893) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

264.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, incir üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9894) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

265.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kızartma yağlarının denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9895) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

266.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9896) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

267.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9897) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/09/2009)

268.-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, mısır fiyatlarının açıklanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9898) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

269.-         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, mısır fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9899) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

270.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9900) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

271.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9901) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

272.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ayçiçeği destekleme primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9902) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

273.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezinin ulaşım planlamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9903) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/09/2009)

274.-         Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gördes-Çiçekli Beldesinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9904) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/09/2009)

275.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’ya sivil havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9905) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

276.-         İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, havayolu ulaşımında engelli yolculara yönelik düzenlemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9906) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/09/2009)

277.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9907) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

278.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9908) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

279.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Susuz karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9909) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

280.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9910) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2009)

281.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Türk Telekom’un özelleştirmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9911) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/09/2009)

282.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova-Zile yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9912) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

283.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, işine son verilen bir kaptan pilota ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9913) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/09/2009)

284.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir yoldaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9914) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2009)

285.-         Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, sabit hatsız ADSL kullanımının sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9915) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/09/2009)

286.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9916) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/09/2009)

287.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, iade edilen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

288.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’ın teşvik kapsamındaki yerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/9918) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

289.-         Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak’ta Devlet tiyatrosu açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9919) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/09/2009)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Demokratik Toplum Paritisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kadınlara yönelik cinayet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

2.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 Milletvekilinin, organ temini ve organ naklindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

3.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Amik Ovasındaki sulama sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)