Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 29

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Kasım 2009 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, kültür mantarı yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

 

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

 

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 28 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)