Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 28

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Kasım 2009 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, askerlik hizmeti sırasında meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2009)

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 Milletvekilinin, çocuk kaçırma olaylarının araştırılarak çocukların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)