Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 27

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Kasım 2009 Salı

 

Teklif

 

            1.- Van Milletvekili Kerem Altun ve 2 Milletvekilinin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/532) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2009)

 

Tezkereler

 

            1.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1009) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:13.11.2009)

            2.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ile Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1010) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:13.11.2009)

            3.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ile Batman Milletvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1011) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:13.11.2009)

            4.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1012) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:13.11.2009)

            5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1013) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:13.11.2009)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, hastanelerle ilgili bir kanun tasarısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1603) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, iade edilen sorulara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10644) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/11/2009)

2.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TOKİ’nin Muş’ta konut yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10645) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

3.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, akaryakıtın vergilendirilmesine ve vergi politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10646) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

4.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, CEDAW 6. Rapor sorularının cevaplandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10647) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

5.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, vergi muafiyeti tanınan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

6.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Datça’daki bir Hazine arazisi üzerindeki bazı tasarruflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

7.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TRT’nin gelir ve giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10650) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

8.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ Gölbaşı Örencik konutlarındaki eksikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

9.-  Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, IMF’den alınan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10652) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

10.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Alevi çalıştaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10653) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

11.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adli Tıp Kurumunun bir incelemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10654) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

12.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Çin mallarının ekonomiye etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10655) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

13.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Adli Tıp Kurumunun bir incelemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10656) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

14.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10657) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

15.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, kamuoyunda tartışılan bir ihbar mektubuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10658) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

16.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, çek mağdurlarıyla ilgili yasa değişikliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10659) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

17.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10660) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

18.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SGK’ya borcu olan yerel yönetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10661) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

19.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir projeden yararlanan çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10662) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

20.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de yapılan ve yapılacak olan barajlar ve HES’lere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10663) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

21.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Orman İşletme şefliğinin köylere yakacak yardımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10664) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

22.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, RTÜK üyelerine yapılan kira yardımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/10665) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

23.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT verici ve aktarıcılarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/10666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

24.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT Genel Müdürünün bazı yurt dışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/10667) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

25.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/10668) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

26.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, RTÜK üyelerine yapılan kira yardımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/10669) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

27.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, zorunlu göçe ve köye dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10670) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

28.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bir sınır ihlali olayına güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10671) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

29.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Emniyet Teşkilatına yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10672) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

30.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10673) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

31.-   Ardahan Ensar Öğüt’ün, Kağızman’da meslek yüksek okulu öğrencilerinin taciz edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10674) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

32.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10675) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

33.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10676) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

34.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Tuzla’daki bir araziye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10677) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

35.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılıkta kullanılan elektriğin fiyatlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10678) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

36.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerel yönetimlerin vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10679) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

37.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, yapılmayan KEY ödemelerine ilişkin Devlet  Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10680) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

38.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10681) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

39.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, eğitim uzmanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10682) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

40.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Iğdır’daki bir okulun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10683) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

41.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki okuma yazma bilmeyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10684) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

42.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kafkas Üniversitesindeki yeni değerlendirme sisteminden mağdur olan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10685) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

43.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kağızman’daki yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10686) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

44.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit bir öğretmenin adının bir okula verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10687) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

45.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, domuz gribine karşı okullarda alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10688) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

46.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Ankara’da H1N1 virüsünden dolayı hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10689) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

47.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir hastanedeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

48.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10691) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

49.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarım ürünleri ithalatına ve fındık tarımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10692) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

50.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, transgenik ürünlerle ilgili düzenleme ve uygulamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10693) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

51.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kanola bitkisi ve yağına yönelik bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10694) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

52.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10695) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

53.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, transgenik tarım ürünleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10696) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

54.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bazı yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10697) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

55.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10698) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

56.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Borçka-Hopa yolunun onarım ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10699) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

57.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10700) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

58.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, erişme kontrollü karayolu ve bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10701) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

59.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Ahmetli-Gölmarmara yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10702) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

60.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, MKE’deki bir görevde yükselme sınavına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10703) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

61.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, deri ve ayakkabıcılık sektörünün sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10704) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2009)

62.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, koleksiyonerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10705) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

63.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, bir yakınının şirketine ihalesiz iş verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/10706) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, kamu ihale sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2009 )

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki işyerlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2009)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2009)