Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 26

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Kasım 2009 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/774) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2009)

2.- Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2009)

3.- İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/776) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2009)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki küçük ve büyükbaş hayvan varlığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

2.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı çiftçilerin TEDAŞ’a olan borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

4.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çiftçilerin kullandıkları kredilere ve gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

5.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki imalat sanayi işletmelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, turizm yatırımlarındaki gelişmelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, işsizliğe yönelik önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

8.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, sigara yasağı düzenlemelerinde işletmelerin gözetilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

9.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

10.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, özel eğitim okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

11.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, hastanelerdeki uzman doktor yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

12.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

13.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

14.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da borcundan dolayı elektriği kesilecek köylerin su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10510) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ABD’de Musevi kuruluşların temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi(7/10511) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2009)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta belediyeye devredilen kapalı spor salonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10512) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye-Ermenistan milli maçına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10513) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

5.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, varlık barışı uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, et fiyatlarının yükselmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

7.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

8.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TOKİ’nin site yönetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10517) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

9.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir toplantıda dağıtılan kitapçıktaki haritaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10518) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

10.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, AB ilerleme raporunda yolsuzluklar konusundaki değerlendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10519) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

11.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı derneklerin araçlarının resmi plaka kullanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

12.-   İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, bölücü terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye gelişine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10526) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

13.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, aftan yararlanan Polis Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10522) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

14.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, TRT’deki bazı haberlere ve yayın politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10523) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

15.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir vakfa vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10524) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

16.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, TRT’nin bandrol gelirlerinin kapsamının genişletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10525) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

17.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, muayene katılım paylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10526) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

18.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10527) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

19.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’a yeni cezaevi yapımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10528) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

20.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir belediye hakkında ihbarda bulunan kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10529) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

21.-   Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10530) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

22.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’ye giriş yapan bölücü terör örgütü mensupları hakkındaki adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10531) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

23.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, cezaevlerine bazı kitapların alınmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10532) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

24.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yakalama ve gözaltı ile tutuklama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10533) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

25.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakimlerin yetki kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10534) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

26.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, eşdeğer ilaçlarla ilgili genelgeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10535) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

27.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10536) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

28.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir genelgeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10537) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

29.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10538) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

30.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SGK’nın açığına ve katılım payı uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10539) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

31.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, sosyal güvencesi olmayan çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10540) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

32.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir şirketin çalışanlarını mağdur etmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10541) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

33.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10542) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

34.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Kemerburgaz kömür havzalarının kiralanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10543) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

35.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÇED görüşlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10544) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

36.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Örenli Sulama Barajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10545) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

37.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Kemalpaşa’da kurulması planlanan geri kazanım tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10546) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

38.-   Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, TRT’de yayınlanan bir diziye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10547) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

39.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin bandrol gelirleriyle ilgili değişikliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10548) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

40.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, faiz oranlarına ve İMKB’ye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10549) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

41.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMSF tarafından el konulan şirketlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10550) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

42.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik krizin etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10551) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

43.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik krizin bazı etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10552) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

44.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TMSF’nin bir taşınmaz satışı ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10553) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

45.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, KKTC’nin tanınması konusunda Rus temsilcilerle görüşme iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10554) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

46.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Ermenistan’la ilişkiler kapsamında kurulacak komisyona ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10555) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

47.-   Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10556) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

48.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta kok kömürü satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10557) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

49.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, madencilikteki belediye payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10558) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

50.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dağıtılan kömürlerin alımıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10559) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

51.-   Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hatay’da yapılacak termik santrallerin çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10560) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

52.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı kömür işletmelerinin yöneticilerinin hediye aldıkları iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10561) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

53.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da İran sınırında meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10562) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2009)

54.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Çaldıran’da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10563) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2009)

55.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelerin toplu taşım aracı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10564) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

56.-   Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bölücü terör örgütü üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10565) (Başkanlığa geliş tarihi:22/10/2009)

57.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı derneklerin taşınmaz tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10566) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

58.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, belediyelere yapılan devlet yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10567) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

59.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir belediye yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10568) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

60.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir belediyedeki soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10569) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

61.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köydeki yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10570) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

62.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10571) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

63.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün içinden geçen yolun köy dışına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10572) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

64.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karaman’da yapılmayan yatırım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10573) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

65.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyde kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10574) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

66.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer Deresindeki kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10575) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

67.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki doğalgaz çalışmaları ile odun ve kömür fiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10576) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

68.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bazı ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10577) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

69.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki uyuşturucu bağımlısı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10578) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

70.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir kişinin ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10579) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

71.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğlence vergisi oranlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10580) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

72.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki bazı evlere su verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10581) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

73.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir fabrikanın çalıştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10582) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

74.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, iki okul polisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10583) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

75.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir köyün kanalizasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10584) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

76.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, illerdeki protokol listesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10585) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

77.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul-Kağıthane’deki arşiv binası inşasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10586) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

78.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki tarihi yapıların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10587) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

79.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Frigya Vadisi ve Yazılıkaya Anıtının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10588) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

80.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10589) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

81.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir kanyonun tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10590) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

82.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, müze ve ören yeri gelilerinden il özel idarelerine pay aktarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10591) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

83.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, vergi yüküne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10592) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

84.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, idari ceza gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10593) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

85.-   Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10594) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

86.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, vergi politikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10595) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

87.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ders kitaplarına ve kırtasiye giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10596) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

88.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı derslerin seçmeli hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10597) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

89.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10598) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

90.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da eğitimle ilgili bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10599) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

91.-   Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, okulların bakım, onarım ve tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10600) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

92.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Roma Hukukunun anabilim statüsünden kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10601) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

93.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, üniversite harçlarındaki artışlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10602) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

94.-   Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, okullarda sıcak yemek verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10603) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

95.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, toplum yararına çalışma programları kapsamındaki istihdama ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10604) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

96.-   Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, üniversitelerdeki boş kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10605) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

97.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10606) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

98.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı kent merkezindeki yeni lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10607) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

99.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’ın köylerinde yapımına başlanan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10608) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

100.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karabüke yurt yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10609) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

101.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bazı eğitim kurumları yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10610) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

102.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesine ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10611) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

103.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bazı derslerin seçmeli yapılması ve ders saatlerinin azaltılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10612) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

104.-     Antalya Milletvekili Atila Emek’in, bir okulda yapılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10613) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

105.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki öğrenci yurdu ve öğretmenevi ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10614) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

106.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, insansız hava aracı projesiyle ilgili basında çıkan iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10615) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

107.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, uzman erbaşların yaş haddi sorununa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10616) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

108.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, İstanbul Cumhuriyet Savcısının askerlik görevini yapıp yapmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10617) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

109.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, insansız uçak alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10618) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

110.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, domuz gribine yönelik önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10619) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

111.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10620) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

112.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, bir okuldaki domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10621) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

113.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, afet planı eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10622) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

114.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, H1N1 virüsü aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10623) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

115.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, H1N1 virüsü aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10624) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

116.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki yeni sağlık kuruluşları ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10625) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

117.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, küçük esnafın korunmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10626) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

118.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı pancar üreticilerinin mağdur edilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10627) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

119.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı fabrikaların satılmasına veya kapatılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10628) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2009)

120.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje başvurularına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10629) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

121.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10630) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

122.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10631) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

123.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, armut ürünündeki ilaç kalıntısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10632) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

124.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Eğirdir’deki elma yetiştiricilerinin zararlarının giderilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10633) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

125.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Gümrü-Nahcivan demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10634) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2009)

126.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki bir yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10635) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

127.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, internetteki bir klibe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10636) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

128.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İzmir-İstanbul otoyolu projesinde Bursa’nın yerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10637) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

129.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Eskişehir Gar Geçişi Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10638) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

130.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10639) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

131.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova Kalkınma Ajansının projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10640) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

132.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ruhsatsız kümeslere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10641) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2009)

133.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, sınır ticareti kapsamındaki ithalata ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/10642) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2009)

134.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çorlu’daki bir spor sahasının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, demokratik açılım kapsamındaki görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9637) 

2.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, ödenmeyen KEY alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9638) 

3.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, İsviçre’den Türkiye kaynaklı hesaplar hakkında bilgi istenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9640) 

4.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir arazinin Ayvalık-Küçükköy Belediyesine iadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9642)

5.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’taki adaların turizm amaçlı iskana açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9643) 

6.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrik kaynaklı yangınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9645) 

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Emniyet Genel Müdürlüğündeki bir personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9646) 

8.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9648) 

9.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, bir Devlet Bakanına Çin gezisinde yapılan davranışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9650) 

10.-         İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ermenistan’la imzalanan protokolün Azerbaycan’la ilişkilere etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9651) 

11.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir raporda geçen terör örgütü yöneticileriyle ilgili ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9654) 

12.-         Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki taksici ve dolmuşçu esnafının bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9656) 

13.-         Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, ekonomik krizin dar gelirlilere etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9659) 

14.-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, su sorunu yaşayan köylere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9660) 

15.-         İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, iletişim bilgilerinin saklanma süresine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9662) 

16.-         Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Cumhurbaşkanının oğlunun milli maça Başbakanlık uçağıyla götürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9663) 

17.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9664) 

18.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9666) 

19.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ekonomik krizde yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9668) 

20.-         İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, kamu görevlilerinin ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmalarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9671) 

21.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Havran’daki köy yollarının genişletilip asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9673) 

22.-         Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, üniversite hastanelerinde döner sermaye gelirlerinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9674) 

23.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma ve Gönen’de yağışların yol açtığı hasara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9676) 

24.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Karabağ işgalinin doğurduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9677) 

25.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9679) 

26.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, basında “Kürt açılımı” olarak da anılan girişimin kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9680) 

27.-         Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9681) 

28.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9682) 

29.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9684) 

30.-         İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Sel Risk Haritası ve Sel Eylem Planı oluşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9685) 

31.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir kitaptaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9687) 

32.-         Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, İstanbul’da sel baskınına uğrayan tır parkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9688) 

33.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, toplu taşıma araçlarının kullanımının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9689) 

34.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9690) 

35.-         İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Trakya’daki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9693) 

36.-         Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Çubuk 1 Barajındaki rekreasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9695) 

37.-         İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, işlem hataları sonucu oluşan hak kayıplarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9722) 

38.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeye ve kadın istihdamındaki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9723) 

39.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9724) 

40.-         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, maden işletmelerindeki işçi güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9725) 

41.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kayıt dışı ve denetimsiz işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9726)

42.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TEKEL’in bir arazisinin mülkiyet durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9745) 

43.-         Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9746) 

44.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, krize yönelik ekonomi politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9749) 

45.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9750) 

46.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, gençlik ve spor tesislerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9758) 

47.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’da çocuklara yönelik spor yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9763) 

48.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ABD merkezli bir kuruluşun hazırladığı bir rapora ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9779) 

49.-         Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Gürcistan’ın iki Türk gemisine el koymasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9780) 

50.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İsrail-Suriye arasında ara buluculuk yapılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9784) 

51.-         Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, bir firmaya verilen enerji üretim lisansına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9789) 

52.-         Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Samandağ’da verilen rüzgar enerjisi üretim lisanslarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9790) 

53.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karabük’ün içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9799) 

54.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’te bir çocuk parkı yapılmasına ve başı boş köpeklerin toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9800) 

55.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye içme suyu şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9801) 

56.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye içme suyu teminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9802) 

57.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’daki bazı ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9804) 

58.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri tramvay hattının trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9805) 

59.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9806) 

60.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9807) 

61.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Başbakan’ın bir yemekte polislere yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9808) 

62.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir karayolunun Cumhurbaşkanının geçişi sırasında trafiğe kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9810) 

63.-         Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, firari bir sanığa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9813) 

64.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9814) 

65.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Kazım Karabekir Beldesindeki belediye hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9815) 

66.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9816) 

67.-         İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mevzuata aykırı yapılan bir otelin yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9817) 

68.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9818) 

69.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9819) 

70.-         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9820) 

71.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da dere yataklarındaki yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9821) 

72.-         Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Hünkar Köşkü sosyal tesislerinin işletmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9822) 

73.-         Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bir proje koordinatörü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9823) 

74.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer İlçesindeki bir kavşak düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9824) 

75.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman OSB’nin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9825) 

76.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9826) 

77.-         İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9827) 

78.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki çarpık yapılaşmaya ve sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9828) 

79.-         İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9829)  

80.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı Doğubeyazıt’taki sel felaketi zararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9830) 

81.-         İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Marmara Bölgesindeki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9831) 

82.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ankara’da bir caddeyle ilgili referanduma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9832) 

83.-         İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da yıkımı yapılmayan bazı kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9833) 

84.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9834) 

85.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, deprem vergilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9846) 

86.-         İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’da Gelir İdaresinin kiraladığı bir binaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9848) 

87.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mali krize yönelik önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9853) 

88.-         Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, İstanbul-Fatih’teki bir binanın tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9858) 

89.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Fırat Üniversitesinin araştırma görevlisi sayısının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9859) 

90.-         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine ek sınav hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9865) 

91.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okullara temin edilen yazarlık yazılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9866) 

92.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9867) 

93.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TSK ve Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9868) 

94.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon almalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9872) 

95.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir ilköğretim okulu müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9874)

96.-         Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki okullarda doğalgaz kullanılmasına ve okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9875) 

97.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, okullarda etüt uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9878) 

98.-         Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, anaokullarındaki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9879) 

99.-         Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Mardin Kızıltepe’deki bir patlama olayına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9884) 

100.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Çaldıran Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9885) 

101.-     Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk’ün, Eskişehir’de yapılan yapay plaj tesisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9886) 

102.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeye ve kadın sağlığına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9887) 

103.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9888) 

104.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Turgutlu Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9889) 

105.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, tutuklu ve hükümlülerin tedavisinde şikayet edilen doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9890) 

106.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, incir üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9894) 

107.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kızartma yağlarının denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9895) 

108.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9896) 

109.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9897)

110.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, mısır fiyatlarının açıklanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9898) 

111.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, mısır fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9899) 

112.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9900) 

113.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9901) 

114.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ayçiçeği destekleme primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9902) 

115.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezinin ulaşım planlamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9903) 

116.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gördes-Çiçekli Beldesinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9904)  

117.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’ya sivil havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9905) 

118.-     İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, havayolu ulaşımında engelli yolculara yönelik düzenlemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9906) 

119.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9907) 

120.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçe hazırlanmasında toplumsal cinsiyetin gözetilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9908) 

121.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Susuz karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9909) 

122.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9910) 

123.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Türk Telekom’un özelleştirmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9911) 

124.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova-Zile yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9912) 

125.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, işine son verilen bir kaptan pilota ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9913) 

126.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir yoldaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9914) 

127.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, sabit hatsız ADSL kullanımının sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9915)