Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 25

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Kasım 2009 Cuma

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/772) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

            2.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/773) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2009)

 

                                                                       Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun Değiştirilerek Toprak Bankası Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/529) (Plan ve Bütçe; Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2009)

            2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/530) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2009)

            3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun; 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/531) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2009)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Sinop Milletvekili Kadir Tıngıroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1004) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2009)

            2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1005) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2009)

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1006) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2009)

4.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1007) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2009)

5.- İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1008) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2009)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, adli personelin yol tazminatlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8329)

2.-        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, telefon görüşmelerinin tespitiyle ilgili bir talebe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8403)