Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  24

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Kasım 2009 Perşembe

 

 

Rapor

 

 

1.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/512) (S. Sayısı:427) (Dağıtma tarihi: 12.11.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tekirdağ ve İstanbul’da yaşanan sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2009 )

2.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, başıboş hayvanların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2009)

3.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2009)