Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  23

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Kasım 2009 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2009 )

2.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2009)

3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 23 Milletvekilinin, sel felaketlerinin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2009)