Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  22

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Kasım 2009 Salı

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, TRT programlarına ödenen ücretlere ve bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  sözlü soru önergesi (6/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, domuz gribine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

3.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta onkoloji hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, suni tohumlama primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ekilen ve ekilmeyen arazilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

6.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

7.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Fiskobirlik çalışanlarının yaşadıkları mağduriyete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

8.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

9.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, bazı film festivallerine kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

10.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ekonominin iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

11.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, muhalefet partili milletvekilleri tarafından verilen kanun tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10409) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

2.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, ateşli silah kullanılan şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

3.-  Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Toki’nin Ankara-Gölbaşı-Örencik konut projesindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

4.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özelleşen kurumlardan nakli yapılan teknik elemanların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10412) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

5.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli maaşlarında artış olup olmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10413) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

6.-  Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’de gümrük kapılarındaki tır kuyruklarına ve sel sonrası tarım arazilerinin temizlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

7.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

8.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yaz nüfusu artan belediyelerin ödenek sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

9.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, ülkemizde kaçak olarak bulunan Ermeni ve Azerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10417) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

10.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’ın teşvik uygulamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10418) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

11.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki bazı bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10419) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

12.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, güvenlik güçlerinin kelepçe ve diğer bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçları kullanımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10420) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

13.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10421) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

14.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki icra dairelerinin iş yüküne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10422) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

15.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir patlama olayını soruşturan görevlilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

16.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10424) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

17.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, yabancıların aldıkları taşınmazlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

18.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10426) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

19.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SGK’nın banka promosyonu kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

20.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, SGK’ya borçlu olan belediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10428) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

21.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı ilaçların raporlama ve reçetelenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10429) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

22.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki baraj, gölet ve sulama inşaatlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10430) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

23.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10431) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

24.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, asker alma konusundaki bir konuşmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10432) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

25.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10433) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

26.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı ekonomik verilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10434) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

27.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10435) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

28.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış kaynak ve yabancı yatırım potansiyeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10436) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

29.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10437) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

30.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10438) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

31.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10439) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

32.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, bazı ülkelere koyun ve sığır ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

33.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, alternatif enerji projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10441) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

34.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/10442) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

35.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TKİ’nin kömür dağıtımına ve mali durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10443) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

36.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’n, toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10444) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

37.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, terör olaylarında yaralanan ve hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10445) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

38.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10446) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

39.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Taksim’deki IMF protestosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10447) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

40.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, İstanbul’daki bina stokuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10448) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

41.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10449) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

42.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın şirketlerinin aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10450) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

43.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye spor sahası yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

44.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da müze açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10452) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

45.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10453) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

46.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir mahallenin okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10454) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

47.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğretmenlerin eş durumu atamalarındaki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10455) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

48.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğretmen açığına ve bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10456) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

49.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10457) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

50.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10458) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

51.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir okulun öğretmen ve laboratuar ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10459) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

52.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, zorunlu eğitimin kademelendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10460) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

53.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, bölümsüz üniversite modeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10461) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

54.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Toplum Yararına Çalışma Programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10462) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

55.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gazi ve şehit yakınlarına yapılan ödemeler ile terör zararlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

56.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10464) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

57.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, çelik yelek tedarikine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10465) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

58.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir mahallenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10466) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

59.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Kozdağı Devlet Hastanesi acil servisinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10467) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

60.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, lisans tamamlama programlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10468) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

61.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kızamıkçık aşısı uygulamasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10469) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

62.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hemşire istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10470) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

63.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10471) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

64.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kayıp çocuklarla ilgili açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10472) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

65.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10473) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

66.-   Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Samsun’daki kızamıkçık aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10474) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

67.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10475) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

68.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, domuz gribine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10476) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

69.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bazı ilaçların raporlamasına ve reçetelenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10477) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

70.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10478) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

71.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, pamuk primlerine ve ham pamuktaki KDV oranına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10479) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

72.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün üretimi ile ithalat ve ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10480) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

73.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün alımına ve alternatif ürün uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10481) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

74.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10482) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

75.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın tarım sektöründe kamu yatırımlarındaki payına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10483) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

76.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, havuç üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10484) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

77.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10485) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

78.-   Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, bal üretim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10486) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

79.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, helal gıda pazarına ve buğday ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10487) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

80.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ceviz üretimi ve ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10488) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

81.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Çorlu-Tekirdağ yolunun bir kesimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10489) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

82.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10490) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

83.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı-Yapraklı yolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10491) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

84.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, E-80 karayolunun Çankırı kesimindeki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10492) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

85.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Ankara-Çankırı yolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10493) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

86.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10494) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

87.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, deniz taşımacılığındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10495) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

88.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10496) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

89.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10497) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

90.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10498) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

91.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10499) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

92.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/10500) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

93.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10501) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

94.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10502) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

95.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/10503) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

96.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10504) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

97.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/10505) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

98.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/10506) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

99.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, açık öğretimde tek ders sınav hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10507) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2009)

100.-       Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, domuz gribine yönelik önlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10508) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2009)

101.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, başka görevde bulunan ve diğer kurumlarda görev yapan TBMM personeline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10509) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2009)