Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  21

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

09 Kasım 2009 Pazartesi

 

 

                                                            Tasarı

 

         1.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/771) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2009)

 

                                                                        Teklif

 

            1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 9 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinde Sayılanlar ile Memur, İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerine, Yılda Bir Defa Olmak Üzere Her Yılın Eylül Ayı İçerisinde Bir Maaş Tutarında Kışa Hazırlık Yardımı Adı Altında İlave Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/528) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2009)           

 

Tezkereler

 

            1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/998) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2009)

            2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/999) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2009)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/360) (S.Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/362) (S.Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (S.Sayısı: 423) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (GÜNDEME)

            4.- 2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/730) (S.Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (GÜNDEME)

            5.- 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S.Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (S.Sayısı: 426) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (GÜNDEME)

           

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’da kiraya verilen bir alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

2.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki eğitim kurumları yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

3.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

4.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep ekonomisinin teşvikine ilişkin Devlet Bakanın ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

5.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te kullanılan kömürün hava kirliliğine etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

6.-    Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Türkiye-Ermenistan maçına Azerbaycan bayrağı alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

7.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

8.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, bazı resmi ziyaret programlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

9.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, ceza ve tevkif evlerinin kapasitesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

10.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ermenistan ile yapılan protokollerin İsviçre’de imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

11.-       Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamu bankalarının kredi ve mevduatlarını sigortalamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10322) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

2.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10323) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

3.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bir milli maçta Azerbaycan bayrağının alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10324) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

4.-  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Ermenistan ile imzalanan protokollere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

5.-  Kayseri Milletvekili Sebahattin Çakmakoğlu’nun, gazi ve şehit aileleri derneklerinin törenlerdeki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10326) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

6.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki orman yangınlarına ve askeri faaliyetlerin çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10327) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

7.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, çocuk işçiliğine ve kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10328) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

8.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, sosyal hizmet ve yardımların yürütülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10329) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

9.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Ermenistan ile imzalanan protokollere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10330) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

10.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir gölet yapımını üstlenen firmayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10331) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

11.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, özelleştirme sonrası liman işletmelerinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10332) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

12.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, tarımda kullanılan elektrik ve mazot fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10333) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

13.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, hakim ve savcılar hakkındaki iletişim dinleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10334) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

14.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, davaların uzun sürmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10335) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

15.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Deniz Feneri Davasına ve Almanya’nın adli yardım talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10336) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

16.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutuklama ve tutukluluğun devamı kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10337) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

17.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, cevaplandırılmayan bir yazılı soru önergesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10338) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

18.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ergenekon Davası hakim ve savcıları ile Emniyet personelinin bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10339) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

19.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Ceza İnfaz Kurumu projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10340) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

20.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Adli Tıp Kurumunun yeni bina ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10341) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

21.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sendika ve konfederasyonlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

22.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Devlet Denetleme Kurulu’nun sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

23.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Gördes sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10344) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

24.-   Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Karakuş Çayının ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10345) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

25.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10346) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

26.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, RTÜK’ün bir toplantısında gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10347) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

27.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, TRT’nin tarım kanalı açmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10348) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

28.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Ermenistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10349) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

29.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan ile imzalanan protokollere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10350) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

30.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Termik Santraline yönelik bir projeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10351) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

31.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Aydın, Denizli ve Muğla illeri elektrik dağıtım hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10352) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

32.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Aydın, Denizli ve Muğla illeri elektrik dağıtım hizmetinin devrine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10353) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

33.-   Antalya Milletvekili Atila Emek’in, bazı yaylalara elektrik verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10354) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

34.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10355) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

35.-   Kars Milletvekili Gaürcan Dağdaş’ın, bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10356) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

36.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, kayıp kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10357) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

37.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, İstanbul Emniyet Müdürünün bir kabulüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10358) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

38.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, terörle mücadeledeki “karma tim” uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10359) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

39.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Merkez Polis Evi projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10360) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

40.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir milli maçta Azerbaycan bayrağının stada alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10361) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

41.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki bir imar planı değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10362) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

42.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir milli maçta Azerbaycan bayrağının stada alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10363) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

43.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir işletmenin belediyeye yapması gereken ödemeyi yapmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10364) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

44.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki pisuarların kaldırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10365) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

45.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, belediyelerin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10366) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

46.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Vergi Dairesi hizmet binası projesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10367) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

47.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Saruhanlı Vergi Dairesinin yeni hizmet binası projesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10368) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

48.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, elektrik sayaçlarının bakım-onarım ve yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10369) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

49.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim-öğretim hazırlık ödeneği ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10370) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

50.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek sınav düzenlemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10371) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

51.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, mahrumiyet bölgelerindeki öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10372) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

52.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10373) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

53.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Alaşehir Atatürk Lisesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10374) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

54.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci Ortaöğretim Pansiyonu projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10375) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

55.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gördes Genel Lisesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10376) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

56.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar’da Anadolu Öğretmen Lisesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10377) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

57.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Merkez Ortaöğretim Pansiyonu projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10378) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

58.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Osmancalı Kız Meslek Lisesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10379) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

59.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Öğretmen ve Öğrenci Veli Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10380) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

60.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10381) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

61.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, eşitlik ilkesine aykırı askerlik uygulamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10382) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

62.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, terör olaylarına ve terörle mücadeleye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10383) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

63.-   Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’taki insansız hava aracı deneme uçuşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10384) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

64.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, balistik koruyucu yelek ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10385) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

65.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tıp hatalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10386) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

66.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10387) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

67.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10388) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

68.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10389) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

69.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10390) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

70.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, personel alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10391) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

71.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10392) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

72.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10393) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

73.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10394) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

74.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10395) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

75.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sanayi strateji belgesi hazırlık çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10396) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

76.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sanayi sicil kayıtlarının güncellenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10397) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

77.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şirketler hukuku işlemlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10398) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

78.-   Kütahya Milletvekili Alım Işık’ın, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10399) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

79.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

80.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10401) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

81.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10402) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

82.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, D-400 karayolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10403) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

83.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı taşınmaz tasarruflarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10404) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

84.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta erken yağan karın oluşturduğu mağduriyete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10405) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2009)

85.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, TMSF yönetimindeki bir medya grubundaki personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2009)

86.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, oğlunun bir yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/10407) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)

87.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bakanlık Müsteşarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10408) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2009)