Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  20

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

05 Kasım 2009 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, elektrik enerjisi dağıtım bölgelerinin kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2009 )

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2009)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, petrol üretimi ve işlemesi ile piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ekonomideki küçülmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8863)

2.-       Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, araç kredisi borçlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8867)

3.-       İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ülkeyi terk eden vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8868)

4.-       Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, ehliyet ve pasaport harçlarına yapılan zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8873)

5.-       Van Milletvekili Özdal Üçer’in, kaçak mazot ticaretinden dolayı uygulanan yaptırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8877)

6.-       İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Uygur Türklerinin haklarının savunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8879)

7.-       İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Boğazına yapılacak üçüncü köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8880)

8.-       Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, üniversite harçlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8883)

9.-       İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8885)

10.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Dünya Uygur Kurultayı Başkanına vize verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8887)

11.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8891)

12.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, gezilerde dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8893)

13.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, yapılmayan KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8896)

14.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’deki iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8906)

15.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail ile ilişkilere ve Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8907)

16.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’e gönderilen özel temsilciye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8908)

17.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, gezilerde dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8911)

18.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, işçilerin özlük hakları konusundaki bir kararnameye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8915)

19.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8916)

20.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8917)

21.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin SGK’ya olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8923)

22.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, pankart açma ve diğer protestolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8926)

23.-   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8988)

24.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yüksek Denetleme Kurulunun Halkbank raporundaki tespitlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8989)

25.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Medeniyetler İttifakı Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/8996)

26.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Azerbaycan’la ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9006)

27.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Dışişleri konutunun kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9007)

28.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Eti Maden İşletmelerinin faaliyet raporuna ve gereksiz kağıt tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9008)

29.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9018)

30.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, OHAL Bölgesinde boşaltılan köy ve mezralara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9019)

31.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9021)

32.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9022)

33.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9023)

34.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, OHAL Bölgesinde yaralanan ve hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9024)

35.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9025)

36.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul trafiğindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9026)

37.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9031)

38.-   İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, OHAL kapsamında yerleşim yerleri üzerinde kullanılan yetkilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9032)

39.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, metrobüs uygulmasındaki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9034)

40.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, bir öğrenci taşıma ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9038)

41.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van İli Yerinden Olmuş Kişiler Hizmet Sunumuna Dair Eylem Planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9042)

42.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soruşturmayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9053)

43.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, akaryakıttaki vergi artışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9085)

44.-   İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9095)

45.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9125)

46.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9128)

47.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, baz istasyonlarının çevre ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9129)

48.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Ortaca Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9130)

49.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Aksu Sağlık Ocağının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9131)

50.-   Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, KKKA’dan vefat eden OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9133)

51.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari Devlet Hastanesinin diyaliz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9134)

52.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, havuzların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9135)

53.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye sağlık ocağı yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9136)

54.-   Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bir ilacın KKKA tedavisinde kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9137)

55.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Devrek Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9139)

56.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, aile hekimlerinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9142)

57.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erciş-Patnos ve Patnos-Ağrı yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9163)

58.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Safranbolu-Karabük yolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9164)

59.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Devrek-Ereğli karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9166)

60.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, 3. Boğaz Köprüsü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9167)

61.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van-Gürpınar yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9169)

62.-   Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, Felahiye bağlantılı iki karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9170)

63.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya-Beyşehir bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9171)

64.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı arasındaki yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9172)

65.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Düzce-Yığılca yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9173)

66.-   Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Toptepe-Havza-Merzifon karayolundaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9174)

67.-   Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Havza-Merzifon karayolundaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9175)

68.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir telefon dinleme iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9176)

69.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TCDD taşınmazlarının özelleştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9178)

70.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9180)

71.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya-Pamukova Mekece Köyündeki trafik düzenlemesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9181)

72.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki yol ve köprü çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9183)

73.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir iddianın yalanlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9190)

74.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yeni termik santraller kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9191)

75.-   Sivas Milletvekili Malik Ecder Ödemir’in, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9192)

76.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, bir köydeki atıl sosyal tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9193)

77.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9194)

78.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir petrol sahasındaki mayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9195)

79.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’da başlatılan uluslar arası yelken yarışının finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9198)

80.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, sel felaketlerine ve erken uyarı sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9200)

81.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul Tarım İl Müdürlüğünün firmaları yönlendirdiği laboratuarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9202)

82.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9204)

83.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9206)

84.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Nabucco Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9207)

85.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, pasaportların yenilenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9210)

86.-   Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, eski Cumhurbaşkanlarına tahsis araç ve personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9213)

87.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9215)

88.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, DTP eşbaşkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9216)

89.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, baz istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9219)

90.-   Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9220)

91.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sigara yasağının işletmelere etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9221)

92.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enerjiyle ilgili bir kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9222)

93.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sigara yasağının işyerlerine etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9223)

94.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ayaş Tüneli Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9225)

95.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, et kaçakçığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9226)

96.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Elazığ tarımındaki sulama sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9227)

97.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, büyükşehirlerde valiliklerin bazı belediye kararlarına karşı açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9228)

98.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, çay kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9229)

99.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Tanıtma Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9232)

100.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki dolu afetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9233)

101.-         İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Kocaeli’de deprem konutlarından çıkarılanların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9234)

102.-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Eruh’ta düzenlenen bir festivale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9235)

103.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, deprem için oluşturulan kaynağın kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9236)

104.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Rusya ile yapılan enerji anlaşmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9238)

105.-         İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sporun desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9240)

106.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Gürcistan’ın bazı uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9241)

107.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9242)

108.-         Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, ÇYDD’den burs alan üniversite öğrencileri hakkında soruşturma yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9246)

109.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sigara yasağından mağdur olan esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9249)

110.-         Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir hastanede yapılan uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9250)

111.-         Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, yabancı bir uzmanın yazdığı bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9251)

112.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, BOTAŞ’ın bazı ihalelerine ve doğalgaz alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9253)

113.-         Trabzon Milletvekili M.Akif Hamzaçebi’nin, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9255)

114.-         İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9256)

115.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9257)

116.-         İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9258)

117.-         İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Devlete ait satılan ve devredilen taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9259)

118.-         Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, kaza veya intihar şeklinde kayda geçen asker vefatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9260)

119.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara ve evlerinden çıkarılan Filistinlilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9262)

120.-         Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Washington’da düzenlenen bir toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9263)

121.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, “Demokratik Açılım Projesi”ndeki ABD etkisi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9264)

122.-         Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara’da toplu taşım ücreti ile ilgili yargı kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9269)

123.-         Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, Aydın’da yapılacak mülteci kampına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9270)

124.-         İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Karadeniz Bölgesindeki sel felaketi dolayısıyla ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9291)

125.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görevde yükselme sınavı açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9293)

126.-         Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta yaşanan afete yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9294)

127.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9297)

128.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9298)

129.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9300)

130.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis-Gaziantep yolunun asfaltına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9301)

131.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, akaryakıt fiyatlarına ve müteahhit hak edişlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9343)

132.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iç göçe yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9344)

133.-         İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bazı ekonomik verilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9346)

134.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, DASK sigortası yapılan konut sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9347)

135.-         Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta istihdam ve yatırımın artırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9353)

136.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Danıştay kararıyla görevine dönen bürokratlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9354) 

137.-         İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ataköy’deki spor kompleksi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9355)

138.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türk Telekom bayan Voleybol Şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9356)

139.-         Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya Şekerspor Kulübünün kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9357)

140.-         Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Türkiye Futbol Federasyonunun bir kararına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9362)

141.-         Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Türkiye Futbol Federasyonunun klasman temsilcisi aday başvurularını değerlendirmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9363)

142.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ABD’de mağdur edilen Türk öğrencilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9366)

143.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet duran Bulut’un, Yunan adalarındaki asker varlığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9367)

144.-         Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, nükleer santral konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/9368)

145.-         İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Irak’taki bazı tutuklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9369)

146.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kaş ve Meis Adası arasında turizmin geliştirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9370)

147.-         Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Gürcistan’ın, bir Türk gemisine el koymasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9371)

148.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’taki elektrik aboneliklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9373)

149.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde işten çıkarılan işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9374)

150.-         Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9375)

151.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Rusya’yla yapılan enerji anlaşmaları ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9376)

152.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Nabucco Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9378)

153.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Doğalgaz Çevrim Santralinin yer seçimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9379)

154.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9380)

155.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman doğalgaz boru hattı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9381)

156.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, petrol işçilerinin ücret sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9382)

157.-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tasarruflu ampullerin sağlığa zararlı olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9383)

158.-         Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bazı firmalara yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9384)

159.-         Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının yargı kararlarını uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9385)

160.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bir konaklama tesisinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9386)

161.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Güngörendeki patlamada ölenlerin yakınlarına bazı uygulamalar yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9387)

162.-         Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Hafif Raylı Sistem Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9388)

163.-         Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yargı kararlarını uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9389)

164.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Burdur Valisinin Başbakanın oğlunu uğurlamasına ilişkin ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9391)

165.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kahramanmaraş’taki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9392)

166.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara’daki Akay Kavşağı tartışmalarına ilişkin ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9393)

167.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı karar ve uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9394)

168.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’deki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9396)

169.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’deki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9397)

170.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9398)

171.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9399)

172.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9401)

173.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’taki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9402)

174.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9403)

175.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9404)

176.-         Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki bazı belediyelerin askı yöntemiyle duyurduğu ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9405)

177.-         Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, güvenlik güçlerine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9406)

178.-         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Diyarbakır’daki bir ev baskını iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9407)

179.-         Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Özalp ilçesindeki bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9408)

180.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya İl Özel İdaresindeki bazı yetkililer hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9409)

181.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki arazi yangınına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9410)

182.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Gevaş’taki piknik alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9412)

183.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9413)

184.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9414)

185.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gölbaşı ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9416)

186.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey-İnkaya Göletine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9417)

187.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gerger ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9418)

188.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Sincik ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9419)

189.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9420)

190.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tut ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9421)

191.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Samsat ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9422)

192.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kahta ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9424)

193.-         Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, “demokratik açılım” çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9425)

194.-         Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri tramvay hattındaki trafik güvenliğine İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9426)

195.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yayla ve köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9428)

196.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın bir mahallesindeki bazı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9429)

197.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Ordu Valiliğinin bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9430)   

198.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9431)   

199.-         Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, 12 Eylül’den sonra Türkiye’ye dönmesine izin verilmeyenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9432)

200.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9433)

201.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bir grup içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9434)

202.-         Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin gayrimenkul işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9435)

203.-         Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki aydınlatma direklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9436)

204.-         Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9437)

205.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, usulsüz dinleme yaptığı iddia edilen bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9438)

206.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Devlet Hastanesinin yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9439)

207.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9440)

208.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Florya Güneş Plajının halka kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9441)

209.-         Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir firmadan yaptığı alımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9442)

210.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki TOKİ konutlarının su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9443)

211.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki bazı mezraların ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9444)

212.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari-Yüksekova’daki çocuk parkı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9445)

213.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Reşadiye yolundaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9446)

214.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir kişinin yurda dönüşüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9447)

215.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da bazı mahallelerde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9448)

216.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9449)

217.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KÖYDES ödeneğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9450)

218.-         Konya Milletvekili Atill Kart’ın, Meram Belediyesi Başkan Danışmanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9451)

219.-         İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9452)

220.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9453)

221.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9454)

222.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çankırı Belediyesi Ekmek Fabrikasının kapanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9455)

223.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9456)

224.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir dernekten burs alan öğrencilerin araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9457)

225.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9458)

226.-         İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9459)

227.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9460)

228.-         Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9461)

229.-         Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9462)

230.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki bir mahallenin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9463)

231.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9464)

232.-         Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, şehit ve gazi yakınlarının istihdamıyla ilgili genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9465)

233.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AOÇ içerisinden akan derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9466)

234.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Marmara Adasındaki bir yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9467)

235.-         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Washington’da yapılan bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9468)

236.-         Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Uludere’de meydana gelen bir olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9469)

237.-         Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir avukata baskı uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9470)

238.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ilaç katılım payına ve ek ders ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9497) 

239.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamuya taşıt alımlarındaki vergi istisnasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9498) 

240.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir Hazine arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9500) 

241.-         İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bazı zorunlu ödemelere yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9506) 

242.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Belediyesinin bazı birimlerinin elektriğinin kesilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9507)

243.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da tarımsal sulamada kullanılan elektriği kesilen abonelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9508)

244.-         Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, elektrik borcu bulunan belediyelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9509) 

245.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerdeki akademik ve idari personelin bazı haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9512)

246.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İzzet Baysal Üniversitesinin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9513) 

247.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9514) 

248.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’taki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9515) 

249.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9516) 

250.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9520) 

251.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9521) 

252.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’deki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9522) 

253.-         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da uygulanan bir eğitim projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9523) 

254.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, kitap basım ve poşetleme ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9526) 

255.-         Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Seviye Belirleme Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9527) 

256.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, KPSS’de kopya çekildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9528)    

257.-         Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, sözleşmeli öğretmenlere ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9529) 

258.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrenci yurdunun faaliyete geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9530)

259.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl Sağlık Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9531) 

260.-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, eğitim kurumları yönetici sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9532) 

261.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Solhan Anadolu Lisesi ve YİBO’nun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9533)

262.-         Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, YÖK’ün hazırladığı puan sistemlerinin eşdeğerliliği tablosuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9534) 

263.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ahi Evran Üniversitesinin kadro ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9535) 

264.-         Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9536) 

265.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9538) 

266.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, çalışma takvimlerinin YÖK ile birlikte hazırlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9539) 

267.-         Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Anadolu ve Fen Liseleri kontenjanlarında boşluk kalmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9540) 

268.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9541) 

269.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’daki okul öncesi eğitim pilot bölge uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9542) 

270.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9543) 

271.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, elektriği kesilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9544) 

272.-         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, İstanbul’daki bir vakıf okulunun yıkımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9545) 

273.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, öğretmenlerin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9546) 

274.-         Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bir mayının patlaması olayıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9547)

275.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Afganistan’daki Türk Birliğinin bir aracının yaptığı trafik kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9548)

276.-         Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bazı yerlerde alçak uçuşlar yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9549) 

277.-         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9550)

278.-         Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, İstanbul’da bir hastaya bazı hastanelerin müdahale etmemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9551) 

279.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Ağız ve Diş Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9552) 

280.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9553) 

281.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9554) 

282.-         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı hastanelerdeki cihaz eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9555) 

283.-         Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Akhisar Devlet Hastanesinin uzman doktor ve ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9556) 

284.-         Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9557) 

285.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9558) 

286.-         Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, hastanelerdeki ventilatörlü kuvöze ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9559) 

287.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9560) 

288.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9561) 

289.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Bölge Hastanesinin ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9562)

290.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9563) 

291.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Devlet Hastanesindeki arızalı cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9564) 

292.-         Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’daki hastanelerin tıbbi atıklarına ve bir özel hastaneyle ilgili bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9566)

293.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Çocuk Hastanesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9567) 

294.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9568) 

295.-         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Vezirköprü Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9569) 

296.-         Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki bazı sağlık kuruluşlarının eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9570) 

297.-         Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, atıl durumdaki bir sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9571) 

298.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, arıcılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9575) 

299.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da doğal afet mağduru çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9576) 

300.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Kağızman’daki dolu zararının karşılanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9577)

301.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki besicilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9578) 

302.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9579) 

303.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9580) 

304.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9581)

305.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’da fındık alanlarında otla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9582)    

306.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9583) 

307.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık sektöründeki kayıt dışılığa ve yetiştirici birliklerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9584) 

308.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır-Bismil’deki çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9585) 

309.-         Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, domuz çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9586) 

310.-         İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, TMO’nun fındık stokuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9587) 

311.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da besi OSB’si kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9588) 

312.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki hayvan hastalığına Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9589) 

313.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle Mezbahasının durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9590) 

314.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TMO’nun buğday alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9591) 

315.-         Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köydeki hayvan hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9592) 

316.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki afet mağduru arıcılara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9593) 

317.-         Ardahan milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki afet mağduru arıcılara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9594) 

318.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Marmara Adasında yapılan zirai ilaçlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9595)

319.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Yatağan Tarım Kredi Kooperatifinin uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9596) 

320.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki alternatif ürün ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9597) 

321.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kıl keçisi yetiştiriciliğinin engellenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9598) 

322.-         Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, TAR-GEL projesi kapsamındaki sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9599)

323.-         Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, 3. Boğaziçi Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9600) 

324.-         Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Bulancak İskelesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9601) 

325.-         Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli-Akhisar yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9602) 

326.-         Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Turgutlu Gar binasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9603) 

327.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye karayolunun Kelkit Çayı mevkiine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9604) 

328.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, demiryollarının yük ve yolcu taşımacılığındaki payına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9605) 

329.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, TCDD personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9606) 

330.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9607) 

331.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayolu kamulaştırmalarındaki ödemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9608) 

332.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9609) 

333.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da demiryolunun bazı yerlere uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9610) 

334.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Şanlıurfa-Mardin ve Şanlıurfa-Adıyaman yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9611)    

335.-         Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir Türk gemisinin korsanlarca kaçırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9612)

336.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, korsanlarca kaçırılan bir Türk gemisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9613) 

337.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars arasındaki yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9614) 

338.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9615) 

339.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’dan Rusya’ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatındaki ulaştırma sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9616) 

340.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa OSB’ye köprülü kavşak yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9617) 

341.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9618) 

342.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Saray’daki bazı köylerin iletişim sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9619) 

343.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, pilotların istihdamına ve bir pilotun işine son verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9620)

344.-         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9621) 

345.-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir pilotun işine son verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9622) 

346.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, DTP eşbaşkanlarıyla görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9624) 

347.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/9628) 

348.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İstanbul’da bir vakıf okulunun yıkılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9629)