Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                   No: 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Ekim 2009 Pazartesi

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-               İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında gizliliğe aykırı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7692)