Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 19

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Kasım 2009 Çarşamba

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geçmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

2.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Demre ilçesinin su şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İstanbul Üniversitesi önünde stant açan polislerin bildiri dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10237) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

2.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, ekonomik krizin vatandaşa etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10238) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

3.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10239) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

4.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, özel güvenlik elemanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10240) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

5.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10241) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

6.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10242) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

7.-  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’da camilerde asılan mahyaların kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10243) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

8.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, CHP Genel Merkezinin iletişiminin izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10244) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

9.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, il özel idarelerindeki işçilerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10245) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

10.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında alınan İstanbul Kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10246) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

11.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kuzey Irak’ın Akdeniz bağlantısının sağlanmasına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10247) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

12.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TEKEL İzmir İşletme Müdürlüğünde tayini çıkarılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10248) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

13.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ekonomik krizin organ satışına yol açtığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10249) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

14.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’da meydana gelen sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10250) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

15.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir şahsın bakanlıkla bağlantısı olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10251) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

16.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, koruma tedbiri kararı verilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10252) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

17.-   Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, İstanbul’da camilere asılan mahyaların kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10253) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

18.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yaz Kur’an kurslarındaki kısıtlamaların kaldırılacağına yönelik beyanına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10254) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

19.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, kayıp çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10255) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

20.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, cinsiyete dayalı gelişme endekslerinin iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10256) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

21.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ermenistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10257) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

22.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Hollanda ziyaretindeki görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10258) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

23.-   Afyon Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, trafiğe kayıtlı araçların yaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10259) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

24.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Çaldıran’da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10260) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

25.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, yerleşim yerlerindeki yer isimlendirmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10261) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

26.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, yabancılar misafirhaneleri ve mülteci merkezlerindeki duruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10262) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

27.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mağdur durumdaki bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10263) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

28.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizdeki etnik gruplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10264) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

29.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10265) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

30.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Samsat ilçesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10266) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

31.-   Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, korsan taksiciliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10267) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

32.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsa verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10268) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

33.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, THY uçuşlarında dağıtılmayan bir gazeteye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10269) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

34.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, THY uçaklarında dağıtılan gazetelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10270) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

35.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bir lisenin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10271) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

36.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir lise müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10272) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

37.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10273) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

38.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir müşavir atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10274) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

39.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da sınav kazanan öğretmenlerin müdür yardımcısı olarak atanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10275) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

40.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10276) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

41.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bazı illerdeki kızamıkçık aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10277) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

42.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bazı illerdeki kızamıkçık aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10278) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

43.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, tarım ve hayvancılıktaki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10279) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

44.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, GDO’lu ürünlerin dış ticaretine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10280) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

45.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı kişilerle bağlantısı olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10281) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

46.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, araç muayene ücretlerine ve gelir paylaşımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10282) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

47.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kütahya’nın Burdur-Afyon ve Antalya çevre yolu projesi kapsamına alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10283) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

48.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10284) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

49.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Akhisar-Balıkesir yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10285) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

50.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Uşak-Kula ayrımı-Selendi yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10286) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

51.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula-Salihli yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10287) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

52.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Sındırgı-Simav ayrımı-Demirci-Salihli yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10288) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

53.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bornova-Turgutlu-Salihli yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10289) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

54.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Menemen-Manisa yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10290) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

55.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü onarımı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10291) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

56.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10292) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

57.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bergama-Soma-Akhisar yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10293) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

58.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Geçişi yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10294) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

59.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10295) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

60.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-İzmir-Turgutlu yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10296) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

61.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10297) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

62.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kırkağaç-Gelenbe yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10298) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

63.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesi ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10299) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

64.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10300) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

65.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir alt geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10301) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

66.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir üst geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10302) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

67.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10303) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

68.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10304) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

69.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10305) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

70.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10306) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

71.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir üst geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10307) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

72.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü onarımı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10308) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

73.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir üst geçit projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10309) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

74.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köprü projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10310) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

75.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki yol ve köprü projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10311) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

76.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu sanayi sitesinin kanalizasyonuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10312) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

77.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesinde ekonominin gelişmesine yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10313) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

78.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı kişilerle bağlantısı olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/10314) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

79.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanının Dolmabahçe Sarayındaki görüşmelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/10315) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

80.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, doğalgaz alım anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10316) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

81.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, SYDV’nin muhtarların bilgisi dışında raporlama yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10317) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

82.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ekonomik krizin turizm sektörüne etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10318) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

83.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, yaşanan doğal afetlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10319) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/10/2009)

84.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi. (7/10320) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

85.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı personelin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi. (7/10321) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, Şırnak ve Hakkari’de yapılan ve yapılacak barajların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2009 )

2.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Trakya’daki sanayicilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2009)

3.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, sulak alanların karşı karşıya olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2009)