Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 185

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Temmuz 2010 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Ankara Milletvekili Faruk Koca ve 4 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 4 Milletvekilinin 12/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/736, 2/739) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma tarihi: 22.7.2010) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)

2.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, TTK’nın Zonguldak Karadon’daki kömür ocağında meydana gelen kazanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, bir ilçedeki tecavüz iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2010)

4.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığı sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2010)  

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14535)

2.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14536)

3.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir hastanede yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14538)

4.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Mersin Toros Devlet Hastanesindeki işten çıkarmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14578)

5.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin’deki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14591)

6.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, hastane kurulacak illere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14592)

7.-  Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14593)

8.-  Bursa Milletvekili H.Hamit Homriş’in, Bursa’daki bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14594)

9.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki iki hastanenin birleştirilmesine ve yeni hastane yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14595)