Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 184

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Temmuz 2010 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/909) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2010)      

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/910) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2010)

 

Teklif

 

            1.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 4 Milletvekilinin; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/739) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2010)

 

Rapor

 

            1.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 2 Milletvekilinin; Yüksekögretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37’nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/73) (S. Sayısı: 545) (Dağıtma tarihi: 21.7.2010) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2010)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2010)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, Kütahya’nın ulaşım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2010)

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)  

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir köydeki elektrik arızasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Devlet Hastanesine diyaliz ünitesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki sahil sulama birliklerinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, TRT ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15608) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

2.-     Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, TOKİ’nin Ataköy’deki arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15609) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

3.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, İsrailli şirketlerin iletişim hatlarını kontrol ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15610) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

4.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir gazetede çıkan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15611) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

5.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yurt dışı gezilerinden aldığı harcıraha ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15612) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

6.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir dava kapsamındaki tazminatların ödenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15613) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

7.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, atıl kamu binalarının ve malzemelerinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15614) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

8.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, gözlük cam ve çerçeve bedellerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15615) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

9.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15616) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

10.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, SGK’ya olan borçlulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15617) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

11.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sosyal güvenlik merkezlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15618) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

12.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, emeklilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15619) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

13.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, Kardemir yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

14.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, sigortasız çalıştırılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki teşvik uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15622) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kadın istihdam oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, DSİ VI. Bölge Müdürlüğünün bazı uygulamalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15624) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

18.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kayalıköy ve Kırklareli barajlarının kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir taş ocağının çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15626) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

20.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ergene Nehrindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15627) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

21.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Armağan Barajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15628) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki müzik sınırlamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15629) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

23.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, TRT’nin aylık dergisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15630) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

24.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, TRT’deki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15631) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

25.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, bazı mazbut vakıfların üniversite kurmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15632) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

26.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, iki vakıf üniversitenin kuruluşu ve yönetim kadrosuna yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15633) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

27.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15634) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

28.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ’ın, BM Güvenlik Konseyinin İsrail saldırısıyla ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

29.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, KKTC, Abhazya ve Azerbaycan’a uygulanan ambargolara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15636) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

30.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, yardım gemilerine saldıran İsrail’den istenenlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15637) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

31.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, madencilik sektöründeki kazalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15638) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15639) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15640) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

34.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, gözaltındaki kayıp vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15641) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

35.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, teröristlerin cesetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15642) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2010)

36.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Elazığ Belediyesine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15643) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

37.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15644) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kestel-İnegöl yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15645) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İnegöl-Bozüyük yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15646) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

40.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’daki bazı kamu arazilerinin bazı kişi veya firmalara verileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15647) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, sosyal tesislerin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15648) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

42.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, sosyal tesislerin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15649) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

43.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15650) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

44.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, usta öğretici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15651) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

45.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Finlandiya’ya düzenlenen bir geziye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15652) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

46.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, liselerde devamsızlık sürelerini aşan öğrencilere yeni bir hak tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15653) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

47.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul müdürlerine yönelik rotasyon uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15654) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

48.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullar arasındaki fırsat eşitsizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15655) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

49.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bir okul inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15656) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15657) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

51.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetimine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15658) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

52.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Merkez Teşkilatında personele verilen yemek hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15659) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

53.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15660) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

54.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bazı hastanelerin donanımına ve bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2010)

55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15662) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

56.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15663) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, buğday mantarına yönelik önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15664) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

58.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Trükiye Jokey Kulübüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15665) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

59.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, GDO’lu ürünler ile tarım ürünleri ve gıdaların denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15666) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

60.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ihracatçı firmaların üreticilerden düşük fiyattan ürün almak için anlaştığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15667) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, buğday mantarı ve kimyasal gübrelerin zararlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15668) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

62.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, arı yetiştiricilerinin ve bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15669) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

63.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da hava şartlarından zarar gören zeytin üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15670) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2010)

64.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Bodrum Torba Kavşağındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15671) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

65.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Tirebolu balıkçı barınağının limana dönüştürülmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15672) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

66.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaelmas yolcu treninin seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15673) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

67.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ege Ekspresinin seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15674) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

68.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bozüyük-Kütahya arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15675) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

69.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya-Balıkesir arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15676) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

70.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TCDD’nin faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15677) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2010)

71.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TCDD’deki kadrolaşma ve yüklenici firmalara yönelik iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15678) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2010)

72.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, yüksek hızlı trene ve bazı demiryolu hatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15679) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2010)

73.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Adapazarı’nda arazi tahsis edilen bir şirkete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15680) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2010)

74.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, sağlık sorunları bulunan bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15681) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2010)

75.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, TMSF’ye devredilen bankaların borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15682) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

76.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığında personele yönelik bazı uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/15683) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)

77.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SHÇEK personeline ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/15684) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

78.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Mozaik Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15685) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2010)

79.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15686) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2010)