Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 183

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Temmuz 2010 Salı

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 54 Milletvekilinin; Seviye Belirleme Sınavı Uygulamasında Görevini Kötüye Kullanarak ve Yetkisini Suistimal Ederek Öğrenciler ve Ailelerin Mağduriyetine ve Kamunun Zararına Neden Olduğu, Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 257 nci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/3) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16/07/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2010)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya’daki özelleştirmelerin ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2010)

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, yargıdaki bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2010)

4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2010)