Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 182

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Temmuz 2010 Pazartesi

 

Rapor

 

            1.- Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/1253) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 19.7.2010) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TMSF’ye devredilen bankalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15045) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

2.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, özelleştirilen KİT’lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15046) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

3.-      Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, bir Yahudi örgütünün verdiği ödülü iade edip etmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15047) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

4.-      İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Suudi Arabistan’dan döviz girişi iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15048) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

5.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15050) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

6.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İnsani Yardım Vakfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

7.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Suudi Arabistan’dan para girişi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15052) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

8.-      Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, yabancılara taşınmaz satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15056) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

9.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15057) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/06/2010)

10.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Oğuzeli Doğanpınar Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15063) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

11.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’daki derelerin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15064) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

12.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da meydana gelen sel afetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15071) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

13.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hayatını kaybeden bir gence ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15072) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

14.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İstanbul’da şiddetli yağışlar için alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15073) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

15.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla’da trafik kazalarına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15074) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

16.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kendilerinden haber alınamayan bazı teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15075) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

17.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, üniversitelerdeki güvenlik olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15076) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

18.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köydeki afet lojmanlarının eksiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

19.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, okul ve okul çevrelerinde çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15078) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

20.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla’da ilköğretimde öğretmen başına öğrenci sayısının yüksekliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

21.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, üniversitelerde yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

22.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İsrail’le yapılan askeri anlaşmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

23.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, askeri tatbikatlarda ve bazı harekatlarda yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15084) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/06/2010)

24.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, İstanbul-Çerkezköy yolcu treni seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15090) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

25.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, limanlarda bekleyen gemilere ve balıkçıların avlanma yerlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

26.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Ceyhan ve Adana’dan geçen tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15092) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

27.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, vergi denetmenlerinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15093) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

28.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Süper Lig’de yabancı oyuncu sayısının artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/15095) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

29.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Rize Ticaret Borsası hakkındaki bazı iddialara ve Çay Kanunu Tasarısı hazırlıklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15097) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

30.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15099) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)