Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 181

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Temmuz 2010 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/908) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2010)

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 103. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/737) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2010)

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/738) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 22 Milletvekilinin, intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2010)

2.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2010)

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin ailelerinden uzaktaki cezaevlerinde bulunmasının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2010)

4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kentsel alanlardaki sağlık hizmetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2010)  

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergeleri

 

            1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Bakanlık merkez binasındaki bazı inşaat çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesini 13.07.2010 tarihinde geri almıştır. (7/15039)

            2. - Kütahya Milletvekili Alim Işık, TMSF kapsamına alınan bir işletmenin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 08.07.2010 tarihinde geri almıştır. (7/15212)

            3. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Adana Hacı Sabancı OSB yönetimine yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesini 08.07.2010 tarihinde geri almıştır. (7/15319)

Yazılı Soru Önergeleri

 

            1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, süresi içerisinde cevaplandırılmayan yazılı soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15605) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

            2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, çalışma odasının yasa dışı dinlemelere karşı aranmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15606) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

            3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, yasa dışı dinlemelere karşı alınan önlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15607) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)