Dönem:   23

Yasama Yılı:    4

No: 180

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Temmuz 2010 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Cumhuriyetindeki İşbirliği ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/907) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2010)

 

Teklifler

 

            1.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/734) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2010)

            2.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/735) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2010)

            3.- Ankara Milletvekili Faruk Koca ve 4 Milletvekilinin; 13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/736) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2010)

 

Rapor

 

            1.- Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/906) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 15.7.2010) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, açılım projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

2.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da aile mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

3.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’daki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

4.  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamına Adana’nın alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

5.  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da yapılan kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15550) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

2.      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da bir firmanın aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15551) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

3.      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, askerlik ödeviyle ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15552) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

4.      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15553) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

5.      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Genelkurmay Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15554) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

6.      Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Ankara’daki bir şehit cenazesi törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15555) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

7.      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15556) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

8.      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Bülent Arınç’a suikast iddiasının soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15557) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

9.      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’deki Devlet hastanelerinin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15558) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

10.  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, haşhaş üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15559) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

11.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Genelkurmay Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15560) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

12.  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, tatile çıkmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15561) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

13.  Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki köprülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15562) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

14.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, zeytin üreticilerinin yağışlar nedeniyle uğradığı zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15563) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

15.  Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan’ın, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15564) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

16.  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, toplu açılış yapılan tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15565) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

17.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanan kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15566) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

18.  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ABD eski Büyükelçisine atfen çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15567) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

19.  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Genelkurmay Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15568) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

20.  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, KEY ödemelerine ilişkin Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15569) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

21.  Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, sözleşmeli din görevlisi atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik)  yazılı soru önergesi (7/15570) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

22.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, terör örgütü üyelerinin cenazelerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik)  yazılı soru önergesi (7/15571) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

23.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, terörist cenazelerine yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15572) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

24.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15573) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

25.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki icra takiplerine ve bazı davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15574) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

26.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki icra takiplerine ve bazı davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15575) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

27.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilerin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15576) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

28.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de SGK’ya olan borçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15577) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

29.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da SGK’ya olan borçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15578) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

30.  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, emeklilerin banka promosyonlarından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15579) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

31.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Gölü’nün temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15580) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

32.  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, İran ve İsrail’le ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15581) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

33.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Tirebolu Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15582) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

34.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, terörist cesetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15583) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

35.  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anamur-Dragon Parktaki bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15584) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

36.  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15585) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

37.  Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Korkuteli’deki tarihi bir alanla ilgili rapora ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15586) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

38.  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, açık ve yarı açık alanlarda yapılan müziğe saat sınırlamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15587) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

39.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Milli Eğitim Vakfı yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15588) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

40.  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2010 yılı alan değişikliği kılavuzuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15589) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

41.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun Üniversitesindeki rektör seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15590) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

42.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun Üniversitesinin bir arsa alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15591) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

43.  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı okulların satışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15592) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

44.  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Halk Eğitim Merkezlerine gönderilen ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15593) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

45.  Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Gazi Üniversitesi ile imzalanan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği İşbirliği Protokolüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15594) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

46.  Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne İl Milli Eğitim Müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15595) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

47.  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Genelkurmay Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15596) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

48.  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, askeri tatbikatlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15597) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

49.  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Datça Devlet Hastanesine ek bina yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15598) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

50.  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Gediz Havzasında ayçiçeğine prim verilmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15599) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

51.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa’daki domates üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15600) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2010)

52.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, erişim engeli uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15601) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

53.  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bisiklet kullanımını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15602) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

54.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Dereli-Kümbet yolunun bozulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15603) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

55.  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Gölcük-Karamürsel yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15604) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, huzurevleri ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2010)

2.- İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, genç işsizliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2010)

3.- İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2010)

4.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 22 Milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.          Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, işkence ve kötü muamele olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14373)

2.          Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, tahrik ve aşağılama niteliğinde olduğu iddia edilen bazı eylemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14379)

3.          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir kadın hükümlüye ilişkin Adalet Bakanına yazılı soru önergesi (7/14439)

4.          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14861)

5.          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, İGDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14863)

6.          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, İsrail tarafından bir Türk insani yardım gemisine yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14868)

7.          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, spor toto yöneticileri hakkındaki iddialara ve İstanbul Cup Tenis Turnuvasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14869)

8.          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir yardım kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14871)

9.          İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, İsrail’in bir Türk insani yardım gemisine yaptığı saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14872)

10.      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, sınır güvenliğinin yeni kurulacak bir birime devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14873)

11.      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, tersanelerdeki iş kazalarına ve iş güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14874)

12.      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Fethiye Belediye Başkanına parti değiştirmesi teklifi yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14875)

13.      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir madalyanın geri verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14876)

14.      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, İran’da tutuklu bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14878)

15.      Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bazı üniversitelerde öğrencilere verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14879)

16.      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail’le olan savunma sanayindeki işbirliğinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14880)

17.      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kestel Çataltepe köyündeki kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14881)

18.      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Gazze’ye yardım götüren gemiye binmek isteyen bazı milletvekillerine izin verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14883)

19.      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Tuzla Tersanelerindeki iş kazalarına ve ölümlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14893)

20.      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14894)

21.      İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bir yardım kuruluşuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14899)

22.      Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir parka isim verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14906)

23.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Hanak ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14907)

24.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinde yağmur nedeniyle bozulan yolların yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14908)

25.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Hanak ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14909)

26.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Göle ilçesindeki köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14910)

27.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14911)

28.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14912)

29.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Göle ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14913)

30.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Göle ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14914)

31.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Hanak ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14915)

32.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir beldenin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14916)

33.      Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, Apollon Tapınağının kale duvarlarının yıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14919)

34.      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Sümela Manastırının bir günlüğüne ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14920)

35.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kamu avukatlarının 2010 yılı vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14925)

36.      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14926)

37.      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 4857 sayılı kanuna tabi sendika üyesi olamayan büro işçilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14927)

38.      Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, tarımdaki ecri-misil fiyatlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14928)

39.      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sanayicilerin bilgi verilmeden zamlı elektrik tarifesinden faturalandırılmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14929)

40.      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında kamu alacakları nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi konulanlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14930)

41.      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Milli Eğitim bakanlığına tahsisli Hazine Mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14931)

42.      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı ilköğretim yönetmeliği konusunda bir mahkemenin verdiği karara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14932)

43.      Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, ilköğretim okullarındaki seviye belirleme sınavının kaldırılacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14933)

44.      Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı düzeyine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14934)

45.      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14937)

46.      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, genel liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14939)

47.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir beldeye lise ve öğretmenevi yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14940)

48.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ili Karaçoban Kopal Beldesinde yağmurdan dolayı bozulan yolların yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14949)

49.      Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, PTT Genel Müdürlüğünün bir uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14950)

50.      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, karaya oturmuş bir gemiye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14951)

51.      Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mersin Liman Hizmetleri tarifesindeki artışa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14952)

52.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Hızlı Tren Projesi kapsamının genişletilmesine ve Lojistik Merkezi kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14953)

53.      Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin Liman Hizmetleri tarifesindeki artışa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14954)

54.      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İsrail’in saldırdığı gemilerin güvenliğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14958)

55.      Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, Avrupa Kültür Başkenti Ajansının faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/14960)

56.      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir katlı kavşak projesine ve bazı yargı kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14961)

57.      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14962)

58.      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hüseyin Çelik’in İskenderun’da meydana gelen terör olayı ile ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14965)

59.      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İsrail’in OECD üyeliğine kabul edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14966)

60.      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir milletvekilinin terörle ilgili açıklamalarına ve açılım politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14967)

61.      Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Türkiye ile İsrail arasındaki askeri işbirliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14969)

62.      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kreş ve anaokullarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14970)

63.      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, özürlülerin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14971)

64.      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in yardım gemilerine yaptığı saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14972)

65.      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gazze’ye insani yardım taşıyan gemilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14973)

66.      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vakıfla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14974)

67.      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, açılımlar hakkındaki bilgilendirme davetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14977)

68.      Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, internet güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14978)

69.      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14979)

70.      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Türkoğlu ilçesindeki tahliye kanallarının kapasitelerinin artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14980)

71.      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İsrail’e insani yardım taşıyan gemiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14982)

72.      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, boşanma sayısı ile devam eden boşanma davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14985)

73.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14991)

74.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14992)

75.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14993)

76.      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gazze’ye yardım taşıyan gemilere yapılan saldırı öncesi yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14997)

77.      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, insani yardım gemisine saldıran İsrail’e karşı uygulanacak diplomasiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14998)

78.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ereğli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14999)

79.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bazı projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15000)

80.      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin kullandırdığı mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15001)

81.      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Hafif Raylı Taşıma sisteminin tamamlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15002)

82.      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, İller Bankasının altyapı yardımı yaptığı belediyelerin sayısının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15003)

83.      Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Hazine arazileri için talep edilen ecrimisil fiyatlarına ve bazı vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15004)

84.      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, en düşük memur maaşına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15005)

85.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuk Üniversitesinin bazı tesislerinin proje bitim tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15006)

86.      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, resmi internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15007)

87.      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, okul sütü ve sağlıklı beslenme programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15008)

88.      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Ağrı Valiliğinin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine gönderdiği bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15010)

89.      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15011)

90.      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van-Edremit’te eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15012)

91.      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Mustafa Kemal Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15014)

92.      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, okullarda yaşanan bazı kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15015)

93.      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15016)

94.      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van-Saray’daki eğitim hizmetinin yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15017)

95.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15034)

96.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15035)

97.      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Aydın bölgesindeki bazı tren hatları ve seferleri ile DDY’nin bazı uygulamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15036)

98.      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, turizm yoğunluklu bazı ülkelerde giden yolcu servis hizmet ücreti alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15037)

99.      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otomobillerde çocuk koltuğu kullanma zorunluluğuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15038)

100.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, boşanma olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/15040)

101.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS tercih işlemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/15042)