Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 18

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Kasım 2009 Salı

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 8-9 Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 14.9.2009)

2.- Hükümet adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, demokratik açılım konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 03.11.2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2009 )

2.- DTP Grubu adına Grup Başkanvekili Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2009)

3.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2009)