Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:    4

                                                                                                                                       No: 179

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Temmuz 2010 Çarşamba

 

Tezkereler

 

            1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1254) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2010)

            2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1255) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2010)

            3.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1256) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2010)

            4.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1257) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2010)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit ve Yeşilırmak’a atık deşarjına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit vadisindeki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

4.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, kamulaştırma davalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

5.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki müze çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

6.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki kırsal kalkınma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

7.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, öğrenimlerine devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

8.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, SBS uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur’un, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15504) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

2.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’daki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15505) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

3.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ABD eski Büyükelçisine atfen yapılan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15506) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

4.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, ABD eski Büyükelçisine atfen yapılan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15507) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

5.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ADD Genel Başkanının dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15508) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

6.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir gazetecinin yabancı bir radyoda yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15509) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

7.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15510) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

8.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’un öğretmen ihtiyacına ve atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15511) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

9.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, öğretmenlerin geçici görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15512) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il içi atamalarda yolluk ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15513) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir kişinin atanması ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15514) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

12.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir öğretmen tayinine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15515) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

13.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Milli Eğitim Festivali programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15516) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

14.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, öğretmenlere ödenecek banka promosyonlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15517) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

15.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hasankeyf’teki bir yangın olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15518) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

16.- Kırklareli Tansel Barış’ın, Kırklareli Valisinin bazı sözlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15519) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

17.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Eyüp’te kamulaştırmaya konu bir bölgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15520) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

18.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir yol yapımı işindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15521) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

19.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, THY’de yabancı pilot çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15522) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

20.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Kozan-Marsurlu-Yahyalı yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15523) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ovit Tüneli projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15524) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

22.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara-Çankırı karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15526) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

24.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Tokat’ta taşınan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15527) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15528) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

26.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, İpsala’da görülen bir çeltik hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15529) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

27.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Antep fıstığı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15530) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

28.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de yoğun yağış nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15531) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

29.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’daki kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15532) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

30.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, elektriğe yapılan zama ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15533) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

31.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TKİ yönetimine yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15534) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

32.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, elektrik birim fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15535) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

33.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, elektrik dağıtım fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15536) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kestelek Bor İşletme Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15537) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

35.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’de Selimiye Cami başta olmak üzere turizme yönelik projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15538) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

36.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Kırkpınar Güreşlerinin desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15539) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

37.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Sulukule Kentsel Yenileme projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15540) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

38.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, Sulukule’deki inşaat çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15541) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

39.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Havran’daki tarihi bir konağın durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

40.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Bakanlıkta Amerikalı bir savcının çalıştığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15543) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

41.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, İmralı Cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

42.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15545) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

43.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki OSB’lerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15546) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

44.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, İmralı Cezaevine ziyaret yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/07/2010)

45.- Gaziantep milletvekili Akif Ekici’nin, TRT aleyhindeki bir tazminat kararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15548) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2010)

46.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı ziyaretçilerin TBMM'ye alınmadığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15549) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin karıştığı saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2010)

2.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve 19 Milletvekilinin, PTT Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, Zonguldak Havzası taş kömürü ocaklarındaki taşeronlaşma ile iş ve işçi güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2010)

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2010)