Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 178

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Temmuz 2010 Salı

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2010)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, işçilerin sendikalaşması konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2010)

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, toplu mezar iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2010)

4.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, bazı illerde yaşanan toplumsal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.  İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliklerine engelli çocukların katılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14185)

2.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14238)

3.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14239)

4.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14240)

5.  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Korkuteli Hastanesinin bina ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14241)

6.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14337)

7.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14338)

8.  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ayancık Devlet Hastanesindeki çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14339)

9.  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da açılması düşünülen yeni hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14341)

10.    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, zayıflama ilaçlarına ve obeziteye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14342)

11.  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Siirt’te yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14367)

12.  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, istismar ve şiddete uğrayan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14368)

13.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14399)

14.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14400)

15.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14473)