Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 177

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Temmuz 2010 Pazartesi

 

Tezkere

 

            1.- Sayıştayda Açık Bulunan 5 Sayıştay Üyeliği İçin Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1253) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2010)

Rapor

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/893) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 12.7.2010) (GÜNDEME)