Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 176

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Temmuz 2010 Cuma

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği’nin yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2010)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kırsal alanda yaşayanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2010)

3.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, HES projelerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2010)

4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2010)