Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 175

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Temmuz 2010 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/905) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2010)

            2.- Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/906) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2010)

 

Teklif

 

            1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 1 Milletvekilinin; Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/733) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2010)

 

Tezkereler

 

            1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1247) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:07.07.2010)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1248) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:07.07.2010)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul-Kartal’daki bir arazinin kiralanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur’un, parçalanan ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15396) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

2.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15397) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

3.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Elazığ Valisinin bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15398) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

4.-     Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir erin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15399) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

5.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ebeveyn iznine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15400) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

6.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir yönetmelikteki düzenlemelerin cinsiyet eşitsizliği içerdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15401) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

7.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kural dışı taşımacılık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15402) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

8.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Mavi Marmara gemisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15403) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

9.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da açılan ve kapanan kamu işletme ve tesisleri ile birimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15404) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’daki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15405) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

11.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’daki özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15406) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ulusal Program kapsamındaki yargıyla ilgili kanun tasarısı taslaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15407) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

13.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ulusal Program kapsamındaki yargıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15408) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

14.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir protokolün onaylanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15409) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

15.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yolsuzlukla mücadele konusunda yapılanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15410) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

16.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ulusal Program kapsamında öngörülen bir yasal düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15411) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

17.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ulusal Program kapsamındaki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15412) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

18.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Eskişehir’deki yapay plaja ve raylı sistemin uzatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15413) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

19.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TTK işçileri arasındaki ücret farklılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15414) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

20.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İran’da özelleştirilen gübre fabrikasının Türk ortaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15415) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

21.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Rize Belediye Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15416) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

22.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İlaç Takip Sisteminde kişisel veri güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15417) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

23.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eğlence mekanlarındaki müzik kapanış saati uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15418) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

24.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, bir spor kulübünün Topkapı Sarayındaki tesislerinin yıkıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15419) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

25.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, şehit ailelerine ölüm haberini bildirme prosedürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15420) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınlarının istihdamına ve askerlik hizmetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15421) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Irak sınırındaki maden sahasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15422) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TMSF yönetimindeki bir oteldeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15423) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir sendikanın Öğretmenler Gününde yaptığı bir faaliyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15424) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

30.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15425) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

31.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı kadın ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

32.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15427) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

33.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bir tutuklunun başka bir cezaevine nakledilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15428) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

34.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancı danışman bulunduğu iddiasına karşı yapılan açıklamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15429) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

35.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir hakimle ilgili bazı bilgilerin basında çıkmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15430) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

36.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir avukat hakkında açılan davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15431) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

37.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerdeki kayıt dışı istihdama ve çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

38.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Cinsiyet Eşitliği Şubesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

39.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da işsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15434) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

40.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, görevde yükselme sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15435) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

41.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kayıt dışı istihdama ve işçileri mağdur eden bazı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15436) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

42.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, su kullanım hakkı anlaşmasıyla devredilen HES’lere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15437) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

43.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, özel sektöre devredilen HES’lere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15438) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15439) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı bitki türlerinin korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15440) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bitki çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15441) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yan ürün veren bitkilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15442) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

48.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir balık çiftliğinin elektriğinin kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15443) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

49.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, bir balık çiftliğinin elektriğinin kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15444) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, elektrik fiyatlarındaki indirimin geri alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15445) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

51.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, bir etkinlikte güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15446) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

52.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, canlı bomba olduğu şeklinde habere konu olan bir kadına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15447) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

53.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir belediye başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15448) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

54.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Kırklareli Valisinin katıldığı bir toplantıdaki giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15449) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

55.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir restorasyon işine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15450) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

56.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa’daki belediyelerin araç kiralamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15451) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reşadiye ve Ladik ilçelerindeki terör olaylarına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15452) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir otelde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15453) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

59.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Rize Belediye Başkanının bir ifadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15454) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların sosyal güvenlik prim borçları ve yol giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15455) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların desteklenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15456) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesinin katı atık bedeli uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15457) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir yolsuzluk olayına adı karışan dernek ve vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15458) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

64.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Devlet Tiyatrolarında sahneleneceği iddia edilen bir oyuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15459) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

65.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Ayvalık Soğan Adası’nın tarihi sit statüsünün değiştirilmesinin sonuçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15460) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

66.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15461) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

67.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, motorlu araç ticaretindeki bir vergi sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15462) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

68.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15463) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

69.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, meslek yüksek okullarının işlevine ve akademik personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15464) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

70.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eğitim sistemine ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15465) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

71.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Sakarya Üniversitesi Öğrenci Konseyinin bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

72.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Evliye Çelebi Seyahatnamesi’nin toplatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15467) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

73.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15468) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, SBS uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15469) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hatalı yapılan bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15470) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

76.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, öğretmen açığına ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15471) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

77.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir felsefe ders kitabının incelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15472) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

78.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, SBS sınav kitapçıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15473) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

79.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sebzeciliği tehdit eden bir zararlıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15474) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

80.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Ereğli’deki dolu mağduru elma üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15475) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

81.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’daki kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15476) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMO’nun bazı alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15477) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı tarım ürünlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15478) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMO’nun faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15479) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

85.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Akhisar’da aşırı yağış ve dolu nedeniyle çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15480) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

86.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Deriner Barajı kapsamındaki bir yol ve viyadük inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15481) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

87.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Yusufeli-İspir yolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15482) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav karayolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15483) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15484) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15485) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Simav karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15486) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Hisarcık-Çavdarhisar karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15487) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya bağlantılı bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15488) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sabit telefon aboneliğinin kapatılması işlemlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15489) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom personeline nakil baskısı yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15490) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15491) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

97.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Boyabat Devlet Hastanesinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15492) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2010)

98.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

99.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

100.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize’deki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15495) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2010)

101.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ağız ve diş sağlığı merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15496) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

102.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15497) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

103.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayinin geliştirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15498) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

104.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayicilerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15499) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

105.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Madımak Otelinin müze yapılmasına ve Alevi açılımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/15500) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

106.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hac organizasyonu müracaat ve kayıt yenileme ücretlerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/15501) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

107.-    Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, GAP kapsamındaki bazı hususlara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/15502) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2010)

108.-    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yurtdışında düzenlenen bazı faaliyetlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15503) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Şırnak’ta meydana gelen bazı ölüm olayları ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2010)

2.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2010)

3.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 32 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2010)

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 34 Milletvekilinin, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, kapatılan DTP yöneticileri hakkında yapılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14205)

2.  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, yargının işleyişine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14206)

3.  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçede çocuklara ayrılan miktara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14208)

4.  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk mahkemesi bulunmayan illere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14209)

5.  Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının Adana’ya yaptığı iddia edilen ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14264)

6.  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk mahkemelerindeki yargılama sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14276)

7.  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kadına yönelik şiddete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14277)

8.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki bazı yargı verilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14278)

9.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı yargı verilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14279)

10.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı cinayet olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14280)

11.  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, çocuk yargısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14283)

12.  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir suç duyurusunun savcılıkça değerlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14284)

13.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14765)

14.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, polis meslek yüksek okullarından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14769)

15.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni istihdama ve taşeron şirket uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14771)

16.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, YÖK Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14772)

17.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14773)

18.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen bir elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14775)

19.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lisans programlarına dikey geçiş kontenjanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14776)

20.  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, görme engellilerinin istihdam ve eğitimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14778)

21.  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Türk gemilerine saldırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14779)

22.  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Çayırova Belediyesinin bazı arsalar üzerindeki tasarruflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14780)

23.  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, engellilerin eğitim ve istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14781)

24.  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, belediyelere yapılan yardımlara ve verilen desteklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14782)

25.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, YÖK Başkanının bazı yargı mensuplarına hediye gönderdiğine yönelik haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14783)

26.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Şeker Fabrikalarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14787)

27.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14792)

28.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet Teşkilatında görev yapan GİH sınıfındaki personelin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14812)

29.  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Belediyesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14813)

30.  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, ayakta yolcu alan minibüslere ceza uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14814)

31.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir jandarma karakolunun nakledilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14815)

32.  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki belediye sosyal tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14816)

33.  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Ankara Spor A.Ş.’nin kayıtlarına almadığı bir gelirine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14817)

34.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14820)

35.  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te mükelleflere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14821)

36.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ’a ait elektrik dağıtım şirketlerinin karlılık durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14822)

37.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralamasındaki duyuruya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14823)

38.  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gevaş ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14825)

39.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmenlik sertifikası alanların atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14826)

40.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14828)

41.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğrenci kıyafetlerinin serbest bırakılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14829)

42.  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir askeri kışla yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14830)

43.  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, TSK’nın donanımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14831)

44.  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, sanayi ve ticaret sektörlerinin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14835)

45.  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TMO alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14836)

46.  Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, ithal canlı hayvanların GDO’lu yemlerle beslenip beslenmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14837)

47.  Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, hayvancılıkta bazı iyileştirmeler yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14838)

48.  Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, TMO’nun buğday alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14839)

49.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, buğday müdahale fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14840)

50.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kapatılan bir TMO ofisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14841)

51.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal desteklemeye ayrılan kaynaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14842)

52.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılık sektörünün geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14843)

53.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılık stratejisi belgesinin uygulanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14844)

54.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, süt tozu üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14845)

55.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılıktaki teşvik uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14846)

56.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Hayvan Islahı Kanununun yürürlükten kaldırılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14847)

57.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kuzu kesimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14848)

58.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, besideki hayvan sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14849)

59.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ithalatın hayvancılığa etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14850)

60.  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvan kaçakçılığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14851)

61.  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, elektronik karıştırıcı aygıtının kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14852)

62.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-Karabük bölünmüş yol yapımında ağaçların korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14853)

63.  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin Limanında hizmet ücretlerindeki artışa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14854)

64.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik krizin etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14857)

65.  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, protokol tribünlerindeki yer tahsisine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14858)