Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 174

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Temmuz 2010 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in; 3717 Sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun ve 657 Sayılı Kanunun 152 nci Maddesinin "II-Tazminatlar" Kısmının (G) Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 4 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886, 1/838, 2/599, 2/712, 2/727) (S. Sayısı:536) (Dağıtma tarihi: 7.7.2010) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiye’de Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı:537) (Dağıtma tarihi: 7.7.2010) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 7.7.2010) (GÜNDEME)

            4.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/850) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi: 7.7.2010) (GÜNDEME)

            5.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 7.7.2010) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gazze’ye yardım için toplanan paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bankalara olan tüketici borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Barzani’nin Türkiye ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

4.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, sağlık hizmetlerine ve personele yönelik bir uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

6.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, şeker fabrikalarında çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

8.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir türbenin yakınına taş ocağı açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15322) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

2.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, bilişim projelerine ve yerli kaynak kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15323) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

3.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15324) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

4.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Kıbrıs Türk Hava Yollarının uçuş izinlerinin iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15325) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

5.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ’nin yapacağı askeri karakol ve hizmet binalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15326) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

6.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur’un, Denizli Devlet Hastanesinde bir çocuğun hayatını kaybetmesine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15327) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

7.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancılara toprak satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15328) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

8.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vergi konusunda bilgi istemenin ücrete tabi tutulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15329) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

9.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, YÖK’ün bazı unvanları teknik hizmetler sınıfına almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15330) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

10.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, terör mağduru özel güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15331) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İsrail’in Mavi Marmara Gemisine saldırısına karşı yapılan girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15332) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

12.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, kamulaştırma ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

13.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Başbakana yönelik yakın koruma hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15334) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

14.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15335) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, KİT’lerin bazı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15336) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

16.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, Bandırma’daki bazı çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15337) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

17.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Milli Güvenlik Siyaset Belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15338) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

18.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, G-20 zirvesindeki görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15339) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

19.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, insan hakları ihlallerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15340) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

20.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15341) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

21.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adalet Bakanlığında Amerikalı bir danışmanın bulunduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15342) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

22.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Abant Platformundaki bir açıklamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15343) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

23.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, işten çıkarılan bir kişiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15344) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

24.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, tersanelerdeki iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15345) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

25.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yerel yönetimlerin sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15346) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

26.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, iskan verilen bazı arazilere el konulduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15347) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’a atık su arıtma tesisi yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

28.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye naklen yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15349) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

29.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, TRT Strateji Daire Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15350) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

30.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bazı arazilerin takasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15351) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

31.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, istisnai memuriyet kadrolarının kullanımına ve TRT’ye naklen yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15352) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

32.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’ye naklen atanan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15353) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

33.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İTKİB’in bir yan kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/15354) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

34.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İTKİB’in bir yan kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/15355) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

35.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Somalili korsanların kaçırdığı bir gemiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15356) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

36.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırgızistan’a yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15357) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

37.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15358) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ’ın kapsam dışı personeline ve elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15359) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

39.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, terör olaylarının oluşturduğu mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15360) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

40.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köye kanal ve gölet yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15361) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

41.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir tesisin ruhsat sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15362) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

42.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı kadın ölüm olaylarının araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15363) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

43.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, açılım projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15364) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

44.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir Valinin yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15365) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

45.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İran sınırında bir kişinin ölümü olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15366) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

46.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, açılım kapsamında düşünülen bazı konulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15367) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

47.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15368) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

48.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, pasaport harçlarında yapılan indirime ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15369) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

49.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, gelir uzmanlarının bazı sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15370) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’ta yetiştirilen şeker pancarlarının Malatya Şeker Fabrikasına sevk edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

51.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı lise müdürleri hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15372) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

52.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda başarıyı artırmaya ve özel okul adlarında kullanılan bazı kelimelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15373) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

53.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15374) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15375) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15376) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

56.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Eğitim ve Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olmayan öğretmenlerin öğretmenlikten alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15377) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

57.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim Şuralarına ve suç oranı artışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15378) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

58.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yatağan’daki bir liseye isim verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15379) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

59.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir ilköğretim okulunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15380) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

60.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretsiz kitapların özel kargo ile gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

61.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinin toplatıldığı iddiasına Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15382) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

62.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bir sendika yöneticisi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15383) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2010)

63.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Devlet Hastanesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15384) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

64.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki sağlık kurum ve kuruluşları ile çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15385) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

65.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15386) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

66.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bazı ilaçların uzman hekimce reçete edilme zorunluluğuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15387) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş bağlantılı bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15388) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

68.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, bir internet sitesiyle ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15389) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

69.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, PTT personelinin özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15390) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

70.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Çankırı-Kastamonu yolu İndağı geçişinin yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15391) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

71.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kıbrıs Türk Hava Yollarının durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15392) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

72.- Uşak Milletvekili Osman Coşkun’un, bilişim projelerine verilen destek ve hibelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/06/2010)

73.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, sınırla ilgili bir açıklamaya ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/15394) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

74.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı kadın ölüm olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/15395) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2010)

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2010)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2010)

4.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2010)