Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 173

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Temmuz 2010 Salı

 

Teklifler

 

1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/729) (Avrupa Birliği uyum ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2010)

2.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın; Silikoz Hastalığına Yakalanan Vatandaşların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi (2/730) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2010)

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/731) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2010)

4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın; 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/732) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2010)

 

Rapor

 

            1.- Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 06.07.2010) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, sendikal hakların önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2010)

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, kamu yönetiminde teşkilatlanmaya ilişkin kanunlardaki farklı düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2010)

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2010)

            4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, siyasi partiler ve seçim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, tutuklu ve hükümlülerin ailelerine yakın yerlere nakledilmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14023)

2.      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Şile Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14054)

3.      Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14055)

4.      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da görev yapan sözleşmeli personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14056)

5.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık ocaklarının personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14159)

6.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık ocaklarının personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14160)

7.      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık ocaklarının personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14161)

8.      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KKKA hastalığı önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14162)

9.      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı ilçelere hastane yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14163)

10.  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, döner sermaye ödeme katsayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14164)

11.   Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, bir soru önergesine ve bir davanın hükümlülerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14180)

12.  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bazı olayların tarih kitaplarından çıkartılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14694)

13.  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, azınlıklarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14695)

14.  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, ilaç takip sistemindeki aksaklıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14696)

15.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, sahillerde bulanan belediyelerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14697)

16.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ÖSYM sınavlarında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14698)

17.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ecri misil ücretlerine yönelik şikayetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14700)

18.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14701)

19.  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ayamama Deresindeki imar durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14702)

20.  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bazı ön lisans mezunlarına lisans eğitimi hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14703)

21.  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, seçmeli yabancı dillerin arasına Arapça’nın eklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14706)

22.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir kışla yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14708)

23.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, teşvik belgesi düzenlenen yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14716)

24.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, engellilere yönelik bazı çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14720)

25.  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bakım ve koruma altındaki çocuklarla ilgili bazı sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14721)

26.  Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14722)

27.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, terör ve asayişle ilgili istatistiki verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14723)

28.  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Van Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14724)

29.  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İstanbul Harbiye Kongre Merkezi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14725)

30.  Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Muğla’daki olaylarda hayatını kaybeden kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14726)

31.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, okullarda serbest kıyafet uygulaması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14727)

32.  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’da hizmet içi eğitim tesisi yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14728)

33.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir köydeki öğretmen sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14729)

34.  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, eğitime ayrılan kaynağa ve eğitimdeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14730)

35.  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gürpınar ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14731)

36.  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Özalp ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14732)

37.  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’deki Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bazı öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14733)

38.  Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, eğitime açılmayan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14734)

39.  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir okulun yol sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14735)

40.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, çiftçi borçlarına ve girdi fiyatlarının düşürülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14744)

41.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, domates üreticilerinin fiyat sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14745)

42.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin İl Müdür Yardımcısıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14746)

43.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kırmızı et fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14747)

44.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14748)

45.  Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, PTT’deki taşeronlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14749)

46.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı demiryollarının durumuna ve bazı tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14750)

47.  Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, yapımı duran bir köprünün inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14751)

48.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bazı köylerde sulamada yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14756)

49.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köydeki su borularının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14757)

50.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, öğrenim ve katkı kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14758)

51.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, özel öğrenci yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14759)

52.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14760)

53.  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Karaisalı ilçesindeki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14761)

54.  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, madencilik sektöründeki kazalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14762)

55.  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Adıyaman’daki köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14763)