Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 172

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Temmuz 2010 Cuma

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki meslek hastalığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Irmağı üzerindeki HES projelerinin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emeklilerle ilgili intibak düzenlemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus Barajının ekonomik ömrünün uzatılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ağaçlandırılan arazilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta İŞKUR aracılığıyla sağlanan istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilırmak’taki kirliliğin önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki toprak toplulaştırmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

10.-                          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TMO’nun Tokat’ta açacağı alım ofislerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

11.-                          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarım sigortası yaptıran çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

12.-                          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’de altyapı çalışmaları nedeniyle esnafın uğradığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

13.-                          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki bozuk yol ve hasarlı köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

14.-                          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ilçesindeki konteyner ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

15.-                          Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kıdem tazminatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Karabükte’ki bir geziye ve terör saldırılarıyla ilgili bir açıklamaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15205) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

2.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, terör saldırılarıyla ilgili bir açıklamaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15206) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

3.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, terör saldırılarıyla ilgili bir açıklamaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15207) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

4.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Karabükte’ki bir geziye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15208) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

5.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı şahıslarla ilişkilerine ve bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15209) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

6.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ziraat Bankasının Almanya’daki iştirakinin kullandırdığı kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15210) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

7.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen bir işletmenin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15211) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

8.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TMSF kapsamına alınan bir işletmenin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15212) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

9.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, terörle mücadeleye ve bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15213) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

10.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yargıya yönelik bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15214) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

11.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Mavi Marmara gemisinin yolculuğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15215) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

12.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, yardım derneklerine ve gıda bankalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15216) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

13.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, artan terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15217) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

14.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15218) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

15.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, nüfus ve seçmen verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15219) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

16.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bölücü terör nedeniyle verilen şehitlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15220) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

17.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir ilçe milli eğitim müdür vekili hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15221) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

18.-  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bölücü teröre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15222) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

19.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Akçay TCDD Eğitim ve Dinlenme Tesisinin satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15223) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

20.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, nişasta bazlı şeker kotasının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15224) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

21.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa TOKİ 3. Etap konutlarının teslimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

22.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ’den konut alanların yaşadıkları ödeme güçlüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

23.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

24.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bölücü terör örgütü ile ilgili bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

25.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, OHAL uygulaması ve terör olayları ile ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15229) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

26.-  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Ağrı ilindeki sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15230) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

27.-  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15231) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

28.-  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş ilindeki engellilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15232) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

29.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Mavi Marmara gemisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15233) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

30.-  Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, prompter cihazı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15234) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Hacıbektaş Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15235) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

32.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT Genel Müdürünün sahibi göründüğü bir dergideki bir yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15236) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

33.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TOKİ’nin yenilediği karakollara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15237) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

34.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, aldığı hediye ve ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15238) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

35.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Bodrum’da yaşanan bir cinayet olayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

36.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir erin ölümü olayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

37.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Maltepe Çocuk Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

38.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Rize-Kalkandere Cezaevindeki bir uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15242) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

39.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı kadınlara yönelik saldırı olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15243) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

40.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Rize-Kalkandere Cezaevinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15244) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir köydeki kamulaştırmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/15245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

42.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki alt geçit köprüleri ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/15246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cesetleri bulunamayan madencilere ve ailelerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15247) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

44.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Yalova Tersaneler Bölgesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15248) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

45.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, iş müfettişlerinin Osmaniye’deki denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15249) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

46.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da sulama birliklerine borçlu çiftçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15250) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

47.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya kent mezarlığının yetersizliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15251) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

48.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, ormancılık alanında eğitim alanların istihdamına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15252) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

49.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da kapatılan DSİ fabrikalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

50.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TBMM Başkanının bindiği helikoptere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15254) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

51.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yabancı ülkelerdeki yemek organizasyonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/15255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

52.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, yasa dışı göçmenlerin menşei ülkelere geri gönderilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/15256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

53.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, AB Genel Sekreterliği uzman alım sınavına ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/15257) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

54.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Doğu Türkistan’daki olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15258) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

55.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bölücü terör örgütünün mühimmat teminine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15259) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

56.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki doğalgaz dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15260) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, arazileri kamulaştırılan kişilerin bir maden işletmesinde istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15261) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

58.-  Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Niğde’nin bazı köylerinin elektrik kesintisi nedeniyle içme ve sulama suyu kullanamamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15262) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ’ye bağlı bir müessese müdürlüğünün promosyon bedeli kullanımına yönelik iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15263) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ’ye bağlı bir müessese müdürlüğünün banka ile yaptığı sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15264) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

61.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15265) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

62.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilindeki sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15266) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

63.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Ankara’da bir caddede meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15267) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

64.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15268) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

65.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir jandarma karakolunun kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15269) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

66.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, İskenderun’daki saldırının faillerine ve polislere yapılacak zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15270) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

67.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da korucuların karıştığı suç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15271) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

68.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin logosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15272) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

69.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, otomobillerde çocuk koltuğu bulundurma zorunluluğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15273) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir doğalgaz dağıtım şirketinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15274) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

71.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, köye dönüş projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15275) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

72.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir çocuğun ölümü olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15276) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

73.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Erzurum-Narman’daki bir belde ve köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

74.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir kişinin AÖF sınavına girip girmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15278) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

75.-  Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, bir mahalledeki lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15279) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelere tahsis edilen akademik kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15280) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerin akademik ve ideri çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15281) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

78.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Karacabey Lisesinin anadolu lisesine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15282) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

79.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kırk saati aşan çalışmaların karşılığının ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15283) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

80.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir öğretmen görevlendirmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15284) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

81.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, eğitim çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15285) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

82.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15286) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

83.-  Osmaniye Milletvekili Osman Coşkun’un, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15287) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

84.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, taarruz helikopteri teminine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15288) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

85.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik görevi sırasında ölen bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15289) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

86.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, veteriner hekim istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15290) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

87.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15291) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

88.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki hastanelerin teknik donanım ve altyapı ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15292) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

89.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sağlık kuruluşlarına ve sağlık görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

90.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Elmalı Devlet Hastanesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15294) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

91.-  Aydın Milletvekili Recep Taner’in, il sağlık müdür yardımcısı atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15295) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

92.-  Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye’deki münhal kadrolara yapılan il içi atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15296) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

93.-  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kiraz yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15297) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

94.-  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, çay piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15298) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

95.-  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Çay Kanunu Tasarısının hazırlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15299) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

96.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, domateste görülen bir zararlıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15300) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

97.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, don mağduru fındık üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15301) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

98.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, gübre ve bazı ürünlerin fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15302) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

99.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, zeytin sineğiyle mücadeledeki ilaç yardımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15303) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

100.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’te tarımsal kalkınmanın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15304) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

101.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, bir mahalledeki PTT Şubesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15305) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

102.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, iptal edilen yolcu treni seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15306) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

103.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Avrupa Komisyonuyla imzalanan Yatay Havacılık Anlaşmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15307) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

104.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki sinyalizasyon ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15308) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

105.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İstanbul’da deniz otobüsü ve feribot bilet fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15309) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

106.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Erdek-Marmara arasındaki yolcu taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15310) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

107.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki alt geçit projelerinin üst geçit olarak değiştirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15311) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

108.-     Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Vangölü Demiryolu Hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15312) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

109.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün alt geçit ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15313) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

110.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, kaçak çayların müsaderesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/15314) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

111.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Yalova Tersaneler Bölgesi ile ilgili sözleşmeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15315) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

112.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, terör olaylarının artmasına ve Başbakan’ın bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/15316) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

113.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, terör olaylarıyla ilgili bir açıklamaya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/15317) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/06/2010)

114.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de bitirilememiş olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/15318) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2010)

115.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Hacı Sabancı OSB yönetimine yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15319) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 29 Milletvekilinin, 1993 yılındaki Sivas olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2010)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 25 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2010)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, 1980 yılındaki Çorum olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2010)

4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, dış politika konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2010)