Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 171

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Temmuz 2010 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 28 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2010)

2.- Çorum Milletvekili Derviş Günday ve 21 Milletvekilinin, 1980 yılındaki Çorum olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2010)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, 1978 yılındaki Maraş olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2010)

4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, Siirt’te meydana gelen cinsel istismar olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2010)