Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 170

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Haziran 2010 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/902) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2010)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiyede Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/903) (Plan ve Bütçe; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2010)

            3.- Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme ve Bu Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/904) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2010)

 

Teklifler

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/727) (İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2010)

2.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 2 Milletvekilinin; 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/728) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2010)

 

Raporlar

 

1.- Devletlerin Ayda ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/351) (S.Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Haberleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/358) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374) (S. Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/784) (S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/866) (S. Sayısı: 534) (Dağıtma tarihi: 30.6.2010) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yakın tarihimizde yaşanmış bazı toplumsal olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2010)

2.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 25 Milletvekilinin, boşanma davalarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2010)

3.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge okullarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2010)

4.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2010)  

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ankara Sincan Devlet Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13925)

2.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki hastanelerin ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13926)

3.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir beldedeki sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13927)

4.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir kanser ilacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13928)

5.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, üniversite hastanelerine yapılan ödemelere ve sağlıktaki finansmana ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14003)

6.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Devlet Hastanesinin ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14004)

7.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ardahan Devlet Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14005)