Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 169

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Haziran 2010 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/900) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2010)

            2.- Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/901) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2010)

 

Teklifler

 

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın; Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/722) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2010)

2.-Tokat Milletvekili Hüseyin Gülsün’ün; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/723) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2010)

3.- Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur’un; Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/724) (İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2010)

4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/725) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

5.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/726) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kot kumlama işinde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2010)

2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Erzurum H Tipi Cezaevi yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2010)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı ayrımcı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2010)

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, medyada kadına karşı ayrımcı yaklaşımın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2010)